Izaberite stranicu

Пријава се подноси до рока који је за сваки од скупова наведен на сајту Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије.

У случају прекорачења овог међурока код подношења пријаве Директорату, као и у случају некомплетне, нетачне и неправилно попуњене документације, не може се рачунати да ће пријава бити одобрена и упућена MAAE, о чему кандидат не мора бити посебно обавештен.

Пријаву сачињавају:
1. писмо које потписује директор институције у којој је кандидат запослен, а садржи релевантне податке о особи која се предлаже, шифру и назив пројекта у оквиру кога се организује скуп/активност за коју се особа кандидује, назив скупа/активности, време и место одржавања – 1 примерак
2. изјава о прихватању обавезе да се по окончању реализације поднесе извештај о учешћу, са потписом кандидата – 1 примерак. Кандидат је такође дужан да благовремено обавести Директорат и уколико није дошло до реализације његовог учешћа.
3. номинациони формулар који доставља МААЕ – 1 примерак.
4. евентуално, уколико је то посебно тражено, друга пратећа документација – 1 примерак

 

Пријавна документација упућује се поштом Директорату за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, 11000 Београд, ул. Теразије 41а/IV.

 

Све пријаве које се односе на скупове по регионалним, међурегионалним или националним пројектима морају бити одобрене од стране националног координатора за дати пројекат. Номинација се формира од пријаве кандидата коначним одобрењем националног координатора за везу са МААЕ.

Листа националних координатора за пројектни циклус 2024 -2025.

Листа националних координатора за пројектни циклус 2022 -2023.

Листе националних координатора РЕР и ИНТ пројеката за циклус 2020-2021.

Листе националних координатора РЕР и ИНТ пројеката за циклус 2018-2019.

Листа националних координатора за пројектни циклус 2016 -2017.

Листа националних координатора за пројектни циклус 2014 -2015.

Упутство за координаторе националних, регионалних и међурегионалних пројеката МААЕ

Извештај о учешћу на скупу доставља се Директорату за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије у року од 10 радних дана по реализованом боравку на скупу, и то:

– електронском поштом (непотписан примерак у .doc формату) координатору за везу са МААЕ, Слађану Велинову, на мејл адресe velinov@srbatom.gov.rs и  medjunarodna.saradnja@srbatom.gov.rs

– редовном поштом (потписан папирни примерак)

Вaжна напомена: достављени извештај са скупа је предуслов за наредне номинације кандидата.

Електронски формулар извештаја и изјаве може се преузети овде на сајту, или добити електронском поштом на лични захтев.

Образац изјаве

Образац извештаја о учешћу на МААЕ скупу техничке сарадње

За све додатне информације бројeви телефона су: 011 455 0 509

Пример добро написаног извештаја о учешћу на скупу ТС МААЕ:

    Извештај о учешћу на скупу по пројекту RER/0/042
    Извештај о учешћу на скупу по пројекту RER/5/022