Izaberite stranicu

Међу активностима које се одвијају у организацији МААЕ су и конференције, симпозијуми и други скупови који су ван Програма техничке сарадње. Информације о овим скуповима могу се добити на веб страници МААЕ: http://www-pub.iaea.org/iaeameetings/2020

Званично подношење номинација и радова (апстракт) Директорату је у складу са захтевима МААЕ . Комплетна пријава се подноси Директорату најкасније 10 радних дана пре рокова које је МААЕ задала на својој веб страници. Начин пријављивања подлеже општој процедури са овог сајта, која се односи на сарадњу са МААЕ.

Извештај о учешћу на скупу доставља се Директорату за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије у року од 10 радних дана по реализованом боравку на скупу, и то:
– електронском поштом (непотписан примерак у .docx формату)
– редовном поштом (потписан папирни примерак)

Вaжна напомена: достављени извештај са скупа је предуслов за наредне номинације кандидата.
Електронски формулар извештаја и изјаве може се преузети овде на сајту, или добити електронском поштом на лични захтев.
За све додатне информације број телефона je: 011 455 0 509.

Образац извештаја о учешћу на скупу ван програма техничке сарадње (симпозијум, конференција, технички састанак)

Пример добро написаног извештаја:

Пример извештаја
Прилог 1
Прилог 2
Прилог 3