Izaberite stranicu

Корисни линкови:

ИНДОК документациони систем Управе за заједничке послове републичких органа
Канцеларија за правне послове МААЕ / IAEA OLA

Мултилатерала
Документи
Уговор о неширењу нуклеарног оружја
„Службени лист СФРЈ – Међународни уговори” 10/70

више детаља …
Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Међународне агенције за атомску енергију о примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја
„Службени лист СФРЈ” 67/73
Закон о потврђивању додатног протокола између Републике Србије и Међународне агенције за атомску енергију уз споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Међународне Агенције за атомску енергију о примени гарантија у вези са уговором о неширењу нуклеарног оружја.
„Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори“ 10/2018
Kонвенција о раном обавештавању о нуклеарним несрећама
„Службени лист СФРЈ – Међународни уговори” 15/89

више детаља …
Конвенција о пружању помоћи у случају нуклеарних несрећа или радиолошке опасности
„Службени лист СФРЈ – Међународни уговори” 4/91

више детаља …
Бечка конвенција о грађанској одговорности за нуклеарне штете
„Службени лист СФРЈ – Међународни уговори” 5/77

више детаља …
Конвенција о физичкој заштити нуклеарног материјала
„Службени лист СФРЈ – Међународни уговори” 9/85

више детаља …
Измене и допуне Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала
„Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори” 04/2016

више детаља …
Систем за извештавање о инцидентима ИАЕА (ИАЕА-ИРС)
„Службени лист СФРЈ – Међународни уговори” 01/87

више детаља …
Споразум о привилегијама и имунитетима Међународне агенције за атомску енергију
„Службени лист СФРЈ – Међународни уговори” 1/64

више детаља …
Међународнa конвенцијa о спречавању аката нуклеарног тероризма
„Службени лист СЦГ – Међународни уговори” 2/2006

више детаља …
Конвенција о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом
„Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори“ 10/2017

више детаља …
Конвенција о нуклеарној сигурности
„Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори“ 10/2017

више детаља …
Статут Међународне агенције за атомску енергију
„Службени лист ФНРЈ – Међународни уговори” 1 /1958

више детаља …
Уговор о свеобухватној забрани нуклеарних проба са Протоколом
„Службени лист СЦГ – Међународни уговори” 04/2004

више детаља …
Уговор о забрани смештаја нуклеарног и другог оружја за масовно уништавање на дно мора и океана и у њихово подземље
„Службени лист СФРЈ” 33/73

више детаља …
Уговор о забрани експеримената са нуклеарни оружјем у атмосфери космосу и под водом
„Службени лист СФРЈ – Међународни уговори” 11/63

више детаља …
Конвенција о спречавању загађивања мора путем избацивања отпадака
„Службени лист СФРЈ– Међународни уговори ” 13/77

више детаља …
Бaзелска конвенција о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом одлагању
„Службени лист СРЈ – Међународни уговори” 02/99

више детаља …
Билатерала
Документи
Споразум између Владе Мађарске и Владе Републике Србије о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности
„Службени гласник РС – Међународни уговори” 19/15

више детаља …