Izaberite stranicu

Контактирајте нас

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије

Адреса

Теразије 41а/IV
11103 Београд
Телефон: 011 455 0 500
Мобилни: 060 40 53 090
E-пошта: info@srbatom.gov.rs

 

 

Линија

Мобилни

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

455 0 500

060 40 53 090

 

СЕКТОР ЗА РАДИЈАЦИОНУ И НУКЛЕАРНУ СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ

Одељење за контролу радијационих делатности и нуклеарних активности, начелник

455 0 500

060 40 53 102  (од 12:30 до 15:30)

Одсек за радијационе делатности у медицини

455 0 500

060 40 53 104  (од 12:30 до 15:30)

Одсек за нуклеарне активности и радијационе делатности у индустрији, истраживањима промету и транспорту

455 0 500

060 40 53 106   (од 12:30 до 15:30)

Одељење за контролу излагања становништва

455 0 506

060 40 53 098

Одсек за монитортинг, контролу и ванредне ситуације

455 0 506

060 40 53 098

СЕКТОР ИНСПЕКЦИЈЕ

455 0 508

060 40 53 093

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, ФИНАНСИЈСКЕ, ОПШТЕ И ПОСЛОВЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА И МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ

Одељење за финансијске, опште и послове људских ресурса

455 0 507

060 40 53 097

Послови јавних набавки и правна служба

455 0 502

Одсек за међународну сарадњу и управљање пројектима

455 0 509

060 40 53 092

Односи са јавношћу

060 40 53 091

Писарница

455 0 503

060 40 53 094

Сарадник за ИТ послове

455 0 500

 

ЦЕНТРАЛА

455 0 500

БРОЈ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

+381 63 617 408

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije

Terazije 41a\IV