Izaberite stranicu

(International Atomic Energy Agency – IAEA)

MAAE је међународна организација и водећи светски међувладин форум са функцијом глобалног координатора за научну и техничку сарадњу у области коришћења нуклеарне енергије и нуклеарних технологија у мирољубиве сврхе. Уједно делује као међународни инспекторат за примену мера нуклеарног инспекцијског надзора, тј. верификционих мера које покривају цивилне нуклеарне програме.

Основана је 1957. године као самостална организација под окриљем Уједињених нација. Данас обухвата широк спектар служби, програма и активности, које се базирају на потребама земаља чланицa. Према последњим званичним подацима од 19. септембра 2023. године, МААЕ има укупно 178 држава чланица. Агенција, чије је седиште у Бечу, има канцеларије при УН у Њујорку, Риму и Женеви, канцеларије за инспекцијски надзор у Торонту и Токију, као и лабораторије у Аустрији и Монаку, а пружа и подршку истраживачком центру у Трсту који делује под покровитељством Унеска.

Стратегија и политика деловања Агенције утврђује се на предлог Савета гувернера на Генералној конференцији. О спровођењу програма и активности МААЕ стара се Секретаријат на чијем је челу директор који руководи заједно са својих шест заменика задужених за поједине области, односно Департмане, међу којима је и Департман техничке сарадње.

У складу са одлуком донетом на 45. генералној конференцији (септембра 2001. године), наша земља је 31. октобра 2001. примљена у чланство MAAE, чиме је, поред преузетих међународних обавеза, стекла и сва права и могућности које произилазе из пуноправног чланства у овој међународној организацији.

Од приступања у чланство МААЕ, Република Србија је потписала низ међународних уговора, протокола и споразума. Такође, Република Србија је била члан Савета гувернера МААЕ у периодима 1965-67, 1975-77, 1979-81, 1983-85, 1987-89, 2017-19. Детаљније о активностима у вези правних инструмената Републике Србије и МААЕ, можете пронаћи на: https://ola.iaea.org/Applications/FactSheets/Country/Detail?code=RS.

Република Србија остварује сарадњу са МААЕ ангажовањем у различитим активностима кроз програме MAAE, са посебним акцентом на Програм техничке помоћи и сарадње (пројекти, студијске, научне и експертске посете, радионице и обуке, конференције, технички састанци и др. модалитети сарадње). Реализација ове сарадње и њена координација на националном нивоу иницијално се обављала у оквиру Министарства за науку и технолошки развој, а од маја 2010. године до децембра 2018. године посредством канала за везу са МААЕ при Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

Данас је канал за везу Републике Србије са МААЕ канцеларија у оквиру Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, коју чине национални координатор и помоћник за везу са МААЕ.
Координатор за везу са МААЕ (National Liaison Officer – NLO) je Слађан Велинов.
Помоћник за везу са МААЕ (National Liaison Assisstant – NLА) је др Радмила Шеровић.

У поступку подношења предлога као и код свих званичних видова комуникације, МААЕ препознаје искључиво државне канале. Субјекти из Србије своје предлоге подносе у складу са позивима које MAAE упућује нашој земљи, а на основу циркуларног или веб обавештења СРБАТОМ-а. Предлагање учешћа представника из Србије се врши искуључиво посредством канала за везу са МААЕ при СРБАТОМ-у који је фокална тачка за Србију и који врши координацију и даље усаглашавање у процесу предлагања и комуникацији у оба смера.

Детaљније о Међународној агенцији за атомску енергију на: http://www.iaea.org/.