Izaberite stranicu

(International Atomic Energy Agency – IAEA)

MAAE је међународна организација која представља водећи светски међувладин форум са функцијом глобалног координатора за научну и техничку сарадњу у области коришћења нуклеарне енергије и нуклеарних технологија у мирољубиве сврхе. Уједно делује као међународни инспекторат за примену мера нуклеарног инспекцијског надзора, тј. верификционих мера које покривају цивилне нуклеарне програме.

Основана је 1957. године као самостална организација под окриљем Уједињених нација. Данас обухвата широк спектар служби, програма и активности, које се базирају на потребама државa чланицa. Према последњим званичним подацима из фебруара 2016. године, МААЕ има укупно 168 држава чланица, а за још 6 држава Генерална конференција МААЕ је одобрила чланство, али ће оно постати пуноважно када те земље положе правне инструменте. Агенција, чије је седиште у Бечу, има канцеларије при УН у Њујорку, Риму и Женеви, канцеларије за инспекцијски надзор у Торонту и Токију, као и лабораторије у Аустрији и Монаку, а пружа и подршку истраживачком центру у Трсту који делује под покровитељством Унеска.

Стратегија и политика деловања Агенције утврђује се на предлог Савета гувернера на Генералној конференцији. О спровођењу програма и активности стара се Секретаријат на чијем је челу директор који руководи заједно с својих шест заменика задужених за поједине области.

У складу са одлуком донетом на 45. генералној конференцији (септембра 2001. године), наша земља је 31. октобра 2001. примљена у чланство MAAE, чиме је, поред преузетих међународних обавеза, стекла и сва права и могућности које произилазе из пуноправног чланства у овој међународној организацији.

Од приступања у чланство МААЕ, Република Србија је потписала низ међународних уговора, протокола и споразума. Такође, Република Србија је била члан Савета гувернера МААЕ у периодима 1965-67, 1975-77, 1979-81, 1983-85, 1987-89, 2017-19. Детаљније о активностима у вези правних инструмената Републике Србије и МААЕ, можете пронаћи на: https://ola.iaea.org/Applications/FactSheets/Country/Detail?code=RS .

Република Србија остварује сарадњу са МААЕ ангажовањем у различитим активностима кроз програме MAAE, са посебним акцентом на Програм техничке сарадње (пројекти, научне и консултантске посете, курсеви обуке, конференције, скупови и др. модалитети сарадње). Реализација ове сарадње и њена координација на националном нивоу која се обављала у оквиру Министарства за науку и технолошки развој, од маја 2010. године до децембра 2018. године вршила се посредством канала за везу са МААЕ при Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије – СРПНА. Данас је канал за везу са МААЕ (NLO/NLA) канцеларија у оквиру Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије

Координатор за везу са МААЕ (National Liaison Officer) je Слађан Велинов. Помоћник за везу са МААЕ (National Liaison Assisstant) je Милијана Стељић.

У поступку подношења предлога као и код свих званичних видова комуникације, МААЕ препознаје искључиво државне канале. Субјекти из Србије (НИО и др. организације и институције) своје предлоге подносе у складу са позивима које MAAE упућује нашој земљи, а на основу циркуларног или веб обавештења СРБАТОМ-у – е. Предлагање учешћа представника РС се врши искуључиво посредством канала за везу са МААЕ при СРБАТОМ-у која је фокална тачка за Србију и која врши координацију и даље усклађивање/усаглашавање у процесу предлагања и комуникацији у оба смера.

Детaљније о Међународној агенцији за атомску енергију на: http://www.iaea.org/.