Izaberite stranicu

Мониторинг je континуирано и систематско мерење и праћење садржаја радионуклида у животној средини. Врши се ради утврђивања присуства радионуклида у животној средини и процене нивоа излагања становништва и животне средине јонизујућим зрачењима и то у редовним условима, у случају сумње на акцидент, као и у току акцидента. Подзаконским прописом су утврђене врсте узорака, места узорковања, број узорака, врсте и начин систематског испитивања радиоактивности у животној средини, који дају основне податке за процену радијационог оптерећења становништва, као и основне податке о просечном нивоу радиоактивности.

Сакупљање и анализу узорака обављају правна лица која су овлашћена од стране Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије. На основу резултата, Директорат процењује стање, а у случају повећања радиоактивности, Директорат налаже предузимање хитних мера и врши процену доза које становништво прими од јонизујућег зрачења из животне средине.

Више о мониторингу радиоактивности можете сазнати овде.