Monitoring je kontinuirano i sistematsko merenje i praćenje sadržaja radionuklida u životnoj sredini. Vrši se radi utvrđivanja prisustva radionuklida u životnoj sredini i procene nivoa izlaganja stanovništva i životne sredine jonizujućim zračenjima i to u redovnim uslovima, u slučaju sumnje na akcident, kao i u toku akcidenta. Podzakonskim propisom su utvrđene vrste uzoraka, mesta uzorkovanja, broj uzoraka, vrste i način sistematskog ispitivanja radioaktivnosti u životnoj sredini, koji daju osnovne podatke za procenu radijacionog opterećenja stanovništva, kao i osnovne podatke o prosečnom nivou radioaktivnosti.

Sakupljanje i analizu uzoraka obavljaju pravna lica koja su ovlašćena od strane Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije. Na osnovu rezultata, Direktorat procenjuje stanje, a u slučaju povećanja radioaktivnosti, Direktorat nalaže preduzimanje hitnih mera i vrši procenu doza koje stanovništvo primi od jonizujućeg zračenja iz životne sredine.

Više o monitoringu radioaktivnosti možete sznati  ovde.