Regulatorni inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši Direktorat preko inspektora za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost. Na osnovu rezultata nadzora, inspektori propisuju mere i kontrolišu njihovo sprovođenje.