Izaberite stranicu

На овој страници можете преузети упутство о поступању, упутства и обрасце неопходне за обављање наведених активности у вези извора јонизујућих зрачења и уређаја који их користе, као и у вези рада нуклеарних објеката и нуклеарних материјала:

 

Упутство о поступању приликом контроле грађевинског материјала на граничним прелазима Републике Србије

 

  Упутство о поступању приликом контроле грађевинског материјала на граничним прелазима Републике Србије (18.12.2018. године)

„ОБАВЕШТЕЊЕ: Упутство о поступању приликом контроле грађевинског материјала на граничним прелазима Републике Србије остаје на снази осим у делу документа који предходи поступку царињења.

До сада се увоз грађевинског материјала дозвољавао на основу Извештаја о испитивању и Додатног акта уз Извештај о испитивању овлашћеног правног лица, а од сада у складу са дописом 011-00-00001/2019-01/5 од 10.маја 2019. године који је Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије упутио Министарству финансија Управи царине, увоз се забрањује, односно дозвољава на основу решења Инспектора за радијациону и нуклеарну сигурност и безбдедност.“

 

Изјава о достављању документације:

Изјава о достављању документације

 

Овлашћење за обављање послова из области заштите од зрачења:

Образац захтева

 

Пријава извора јонизујућих зрачења:

Образац пријаве

 

Сагласност на прелиминарни извештај о сигурности

Образац захтева
Списак потребне докумeнтације

 

Решење о регистрацији делатности

Образац захтева
Списак потребне докумeнтације

 

Лиценца за обављање радијационе делатности умереног ризика

Образац захтева
Списак потребне докумeнтације

 

Лиценца за обављање радијационе делатности високог ризика

Образац захтева
Списак потребне докумантације

 

Решење за коришћење извора зрачења

Образац захтева
Списак потребне докумантације

 

Упутство о поступању приликом израде Извештаја о сигурности и Програма заштите од јонизујућег зрачења.

 

Промет (увоз/извоз/транзит) извора јонизујућих зрачења:

Образац захтева – транзит извора јонизујућих зрачења
Образац захтева (5а) – промет уређаја који производе зрачење
Образац захтева (5б) – промет радиоактивних материјала

 

Транспорт радиоактивног материјала у друмском саобраћају:

Упутство – транспорт 

Образац захтева – одобрење

Образац захтева вишекратни / једнократни транспорт
Акт о примени прописа

 

Лоцирање нуклеарног постројења:

Потребна документација

 

Пројектовање нуклеарног постројења:

Потребна документација

 

Изградња нуклеарног постројења:

Потребна документација

 

Пробни рад нуклеарног постројења:

Потребна документација

 

Рад нуклеарног постројења:

Потребна документација

 

Декомисија нуклеарног постројења:

Потребна документација

 

Евиденција нуклеарних материјала

Упутство за пријављивање нуклеарних материјала
Сертификат за евиденцију нуклеарних материјала
Формулар за евиденцију нуклеарних материјала