Izaberite stranicu

У Кабинету директора обављају се послови који се односе на:

  • координацију радом Кабинета директора, организационих јединица и извршилаца, а у вези са пословима везаних за функционисање Кабинета директора;
  • послове праћења, одржавања и унапређења односа са другим државним органима, ораганизацијама и установама;
  • прикупљање и размену информација са другим државним органима, организацијама и установама;
  • организовање колегијума, седница и других пословних састанака и верификацију записника;
  • прикупљање и доставу материјала за састанке колегијума и остале састанке директора;
  • правовремено извршавање протоколарних активности.