Kabinetu direktora obavljaju se poslovi koji se odnose na:

  • koordinaciju radom Kabineta direktora, organizacionih jedinica i izvršilaca, a u vezi sa poslovima vezanih za funkcionisanje Kabineta direktora;
  • poslove praćenja, održavanja i unapređenja odnosa sa drugim državnim organima, oraganizacijama i ustanovama;
  • prikupljanje i razmenu informacija sa drugim državnim organima, organizacijama i ustanovama;
  • organizovanje kolegijuma, sednica i drugih poslovnih sastanaka i verifikaciju zapisnika;
  • prikupljanje i dostavu materijala za sastanke kolegijuma i ostale sastanke direktora;
  • pravovremeno izvršavanje protokolarnih aktivnosti.