Direktorat vrši izdavanje, suspenziju i oduzimanje odobrenja  za obavljanje radijacionih delatnosti i nuklearnih aktivnosti kao ovlašćenja za vršenje poslova zaštite od zračenja.

Takođe izdaje i dozvole za promet izvora zračenja i transport opasne robe klase 7 ADR/RID/ADN (radioaktivne materije).

Uspostavlja i vodi registar podataka od značaja za zaštitu od zračenja, radijacionu i nuklearnu sigurnost.

Evidentira postrojenja, izvore zračenja i radioaktivnog otpada, kao i drugih podataka od značaja za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost.