Konferencija ”Nuklearna sigurnost danas”

održana 25. novembra 2019.godine

Nuklearne tehnologije su dragocena tekovina civilizacije. Zaplašenost nas često sprečava da shvatimo i koristimo vrednosti nuklearnih tehnologija za čovečanstvo. Zaplašenost nas često sprečava čak i da se INFORMIŠEMO – i, na osnovu PRAVIH informacija, odlučimo gde želimo da ih koristimo, a gde ne.

 

Da bismo komunikaciju o ovim temama učinili pristupačnijom za širu javnost, kao i da bi javnost dobila prave informacije, u Domu Narodne skupštine Srbije 25. novembra 2019. godine održana konferencija “Nuklearna sigurnost danas”.

 

Konferenciju je otvorila Maja Gojković, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije i predsednica Odbora Direktorata. Na otvaranju su takođe govorili Slađan Velinov, direktor Direktorata (SRBATOM), prof. dr Vladimir Popović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Snežana Pajović, v.d. direktora Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ i Dalibor Arbutina, direktor JP Nuklearni objekti Srbije (NOS).

 

U produžetku možete pogledati kompletan program konferencije, kao i njen tok u obliku snimljenih video-segmenata.

Maja Gojković, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije i predsednica Odbora Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije
Slađan Velinov, direktor Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije
Prof.dr Vladimir Popović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja Vlade Republike Srbije
Prof. dr Snežana Pajović, v.d. direktora Instituta za nuklearne nauke “Vinča”
Dalibor Arbutina, v. d. direktora JP “Nuklearni objekti Srbije”
Panel 1 – Nuklearna sigurnost nekad i sad

Učesnici: Dr Đorđe Lazarević, zamenik rukovodioca Sektora za razvoj i primenu nuklearnih tehnologija, Nuklearni objekti Srbije Zoran Drače, rukovodilac sektora u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) Vedrana Vuletić, rukovodilac Odseka za monitoring, kontrolu i vanredne situacije, SRBATOM Moderator: Marina Kosanović

Panel 2: Koristi od zračenja – primene u privredi i medicini

Učesnici: Dr Sanja Vranješ Đurić, direktor Laboratorije za radioizotope, Institut za nuklearne nauke “Vinča” Dr Milovan Matović, Klinički centar Kragujevac Dr Ivica Vujčić, rukovodilac dozimetrije Radijacione jedinice, Institut za nuklearne nauke “Vinča” Milan Vujović, načelnik Odeljenja za kontrolu radijacionih delatnosti i nuklearnih aktivnosti, SRBATOM Moderator: Nemanja Velikić, tv Pink

Panel 3 : Radioaktivni otpad i nuklearni materijal

Učesnici: dr Milutin Jevremović, rukovodilac Sektora za upravljanje radioaktivnim otpadom, Nuklearni objekti Srbije Prof. dr Darko Trifunović, direktor Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost Vladimir Janjić, pomoćnik direktora/rukovodilac Inspekcije, SRBATOM Moderator: Sanja Radan, novinar

Panel 4: Regulativa, kontrola, komunikacija sa javnošću i fenomen “Černobilj” u popularnoj kulturi

Učesnici: dr Bojan Radak, savetnik direktora, SRBATOM Radmila Ćorović Medenica, direktor Spoljnotrgovinskog prometa, Institut za nuklearne nauke “Vinča” Robert Čoban, Kolor Pres Grupa Prof dr Goran Milašinović, kardiolog i pisac Moderator: Bojan Bilbija, Politika

Izvor Color Media Communications