Izaberite stranicu
Овлашћена правна лица

РБ

Правно лице

Овлашћење

Врста овлашћења

Датум издавања

1

Привредно друштво за управљање ризиком на радном месту и радној околини, екологијом и превентивним инжењерингом „ИНСТИТУТ АЛФАПРЕВИНГ“ д.о.о.

Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху 1.3.2019
2

Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Београд

Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху 9.3.2020
3

Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Београд

Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга Гамаспектрометријска испитивања садржаја радионуклида 15.3.2021
4

Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Београд

Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга Испитивање садржаја трицијума 22.11.2021
5

Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Београд

Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга Испитивање нивоа спољашњег зрачења – мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху 14.6.2022
6

МИПХЕМ д.о.о, Београд

Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга Мерење јачине амбијенталног дозног еквивалента 8.4.2021
7

Анахем д.о.о, Београд

Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху 2.7.2021
8

Анахем д.о.о, Београд

Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга Гамаспектрометријско испитивање; Испитивање укупне алфа и укупне бета активност 16.12.2021
9

Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад

Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху, гамаспектрометријско испитивање садржаја радионуклида, испитивање укупне алфа и укупне бета активности, испитивање садржаја стронцијума-90, трицијума, концентрације радона 22.11.2021
10

Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, Нови Сад

Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга Гамаспектрометријско испитивање; Испитивање укупне бета активности; Испитивање Sr-90 14.12.2021
11

Завод за здравствену заштиту радника „Ниш“, Ниш

Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга Гамаспектрометријско испитивање 4.1.2022
12

Научни институт за ветеринарство Србије, Београд

Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга Гамаспектрометријско испитивање 4.1.2022
13

Факултет ветеринарске медицине, Универзитета у Београду

Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга Гамаспектрометријско испитивање 4.1.2022
14

„DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE KVARK DOO KRAGUJEVAC“, Крагујевац

Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху 17.1.2022
15

Институт за примену нуклеарне енергије ИНЕП, Београд

Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга Испитивање садржаја радионуклида гама емитера 24.2.2022
16

Институт за нуклеарне науке „Винча“ – Институт од националног значаја за Републику Србију – Универзитет у Београду

Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху, гамаспектрометријско испитивање садржаја радионуклида, испитивање укупне алфа и укупне бета активности, испитивање садржаја стронцијума-90, трицијума, концентрације радона 4.3.2022
17

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Београд

Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху, гамаспектрометријско испитивање садржаја радионуклида, испитивање укупне алфа и укупне бета активности, испитивање садржаја стронцијума-90, концентрације радона 24.12.2021
18

ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ АД НОВИ САД, Нови Сад

Мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга Испитивање нивоа спољашњег зрачења – мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху 23.8.2022
19

„X-Ray Košutić – Ekoteh dozimetrija“ д.о.о, Београд

Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућем зрачењу изложених радника и других појединаца и становништва Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења личних еквивалената дозе Hp(10) i Hp(0.07); мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења јачине амбијенталног екввивалента дозе јонизујућих зрачења 6.9.2019
20

Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Београд

Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућем зрачењу изложених радника и других појединаца и становништва Биодозиметријска мерења индивидуалног излагања, мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима 7.9.2020
21

Завод за здравствену заштиту радника „Ниш“, Ниш

Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућем зрачењу изложених радника и других појединаца и становништва Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења личних еквивалената дозе Hp(10) i Hp(0.07); мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења јачине амбијенталног екввивалента дозе јонизујућих зрачења 28.1.2022
22

Институт за нуклеарне науке „Винча“ – Институт од националног значаја за Републику Србију – Универзитет у Београду

Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућем зрачењу изложених радника и других појединаца и становништва Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерење личних еквивалената дозе Hp (10) i Hp (0.07); мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења јачине амбијенталног екввивалента дозе јонизујућих зрачења; мерења ради процене унутрашњег излагања услед уношења радионуклида у организам 9.3.2022
23

„DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE KVARK DOO KRAGUJEVAC“, Крагујевац

Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућем зрачењу изложених радника и других појединаца и становништва Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе 28.1.2022
24

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Београд

Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућем зрачењу изложених радника и других појединаца и становништва Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерење личних еквивалената дозе Hp (10) i Hp (0.07); мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења јачине амбијенталног екввивалента дозе јонизујућих зрачења; мерења ради процене унутрашњег излагања услед уношења радионуклида у организам; биодозиметријска мерења индивидуалног излагања 24.2.2022
25

Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад

Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућем зрачењу изложених радника и других појединаца и становништва Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења јачине амбијенталног екввивалента дозе јонизујућих зрачења; мерења ради процене унутрашњег излагања услед уношења радионуклида у организам 4.5.2022
26

Институт за нуклеарне науке „Винча“ – Институт од националног значаја за Републику Србију – Универзитет у Београду

Деконтаминација радне и животне средине 11.1.2022
27

Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Београд

Деконтаминација радне и животне средине 23.12.2021
28

Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Београд

Деконтаминација лица 23.12.2021
29

„X-Ray Košutić – Ekoteh dozimetrija“ д.о.о, Београд

Израда извештаја о сигурности и програма заштите од јонизујућег зрачења 23.12.2019
30

„DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE KVARK DOO KRAGUJEVAC“, Крагујевац

Израда извештаја о сигурности и програма заштите од јонизујућег зрачења 23.12.2021
31

Институт за нуклеарне науке „Винча“ – Институт од националног значаја за Републику Србију – Универзитет у Београду

Израда извештаја о сигурности и програма заштите од јонизујућег зрачења 30.12.2021
32

Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Београд

Израда извештаја о сигурности и програма заштите од јонизујућег зрачења 23.12.2021
33

„Centar za dozimetriju i zaštitu od zračenja Man-sievert d.o.o. Beograd-Zvezdara”, Београд

Израда извештаја о сигурности и програма заштите од јонизујућег зрачења 23.12.2021
34

Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови сад

Израда извештаја о сигурности и програма заштите од јонизујућег зрачења 23.12.2021
35

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Београд

Израда извештаја о сигурности и програма заштите од јонизујућег зрачења 24.12.2021
36

„APAVE VerTech“ д.о.о.

Обучавање и оспособљавање изложених радника и лица одговорних за спровођење мера радијационе сигурности Допунско обучавање за рад, оспособљавање изложених радника и лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења – индустријска радиографија 19.2.2021
37

Друштво са ограниченом одговорношћу Завод за заваривање Београд, Београд

Обучавање и оспособљавање изложених радника и лица одговорних за спровођење мера радијационе сигурности Допунско обучавање за рад, оспособљавање изложених радника и лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења – индустријска радиографија 25.1.2022
38

„X-Ray Košutić – Ekoteh dozimetrija“ д.о.о, Београд

Обучавање и оспособљавање изложених радника и лица одговорних за спровођење мера радијационе сигурности Допунско обучавање за рад, спровођење мера заштите и оспособљавање лица одговорних за области: примена извора јонизујућих зрачења у медицини – конвенционална рендген дијагностика, стоматологија, мамографија, инвазивне методе у рендген дијагностици, компјутеризована томографија, нуклеарна медицина, радиотерапија; ветерина; индустријска радиографија; инсталирање, поправка и одржавање извора јонизујућих зрачења у медицини; промет радиоактивног материјала 5.2.2021
39

„X-Ray Košutić – Ekoteh dozimetrija“ д.о.о, Београд

Обучавање и оспособљавање изложених радника и лица одговорних за спровођење мера радијационе сигурности Допунско обучавање за рад, спровођење мера заштите и оспособљавање лица одговорних за области: рад са мернорегулационим изворима зрачења у индустрији – коришћење затворених извора зрачења у индустрији 17.2.2021
40

„METAL-INSPEKT“ д.о.о.

Обучавање и оспособљавање изложених радника и лица одговорних за спровођење мера радијационе сигурности Допунско обучавање за рад, оспособљавање изложених радника и лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења – индустријска радиографија 22.2.2021
41

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Београд

Обучавање и оспособљавање изложених радника и лица одговорних за спровођење мера радијационе сигурности Оспособљавање професионално изложених лица и лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења у областима: примена извора јонизујућих зрачења у медицини – конвенционална рендген дијагностика, мамографија, компјутеризована томографија; индустријска радиографија; инсталирање, поправка и одржавање извора јонизујућих зрачења у медицини 30.12.2021
42

Институт за нуклеарне науке „Винча“ – Институт од националног значаја за Републику Србију – Универзитет у Београду

Обучавање и оспособљавање изложених радника и лица одговорних за спровођење мера радијационе сигурности Допунско обучавање за рад са изворима јонизујућих зрачења: примена извора јонизујућих зрачења у медицини – конвенционална рендген дијагностика, стоматологија, мамографија, инванзивне методе у рендген дијагностици, компјутеризована томографија, нуклеарна медицина, радиотерапија; ветерина; рад са отвореним изворима зрачења класе послова I, II и III – коришћење отворених извора зрачења у индустрији, истраживању и образовању; коришћење затворених извора и рендген уређаја у индустрији, истраживању и образовању; рад са мернорегулационим изворима у индустрији; промет радиоактивног материјала. Оспособљавање професионално изложених лица и лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења. 28.1.2022
43

Завод за здравствену заштиту радника „Ниш“, Ниш

Испитивање параметара извора зрачења за потребе контроле квалитета мера заштите од јонизујућег зрачења Рендген апарати за снимање, рендген апарати за просветљавање, рендген апарати за мамографију, стоматолошки рендген апарати, рендген апарати за компјутеризовану томографију 1.3.2019
44

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Београд

Испитивање параметара извора зрачења за потребе контроле квалитета мера заштите од јонизујућег зрачења За испитивање рендген апарата за снимање, просветљавање, мамографију, компјутеризовану томографију, интраорално и ортопантомографско снимање зуба 6.9.2019
45

„X-Ray Košutić – Ekoteh dozimetrija“ д.о.о, Београд

Испитивање параметара извора зрачења за потребе контроле квалитета мера заштите од јонизујућег зрачења За испитивање рендген апарата за снимање, просветљавање, мамографију, компјутеризовану томографију, интраорално и ортопантомографско снимање зуба 6.9.2019
46

Институт за нуклеарне науке „Винча“ – Институт од националног значаја за Републику Србију – Универзитет у Београду

Испитивање параметара извора зрачења за потребе контроле квалитета мера заштите од јонизујућег зрачења Рендген апарат за компјутеризовану томографију, рендген апарат за ортопантомографска и CBCT снимања 19.2.2021
47

„DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE KVARK DOO KRAGUJEVAC“, Крагујевац

Испитивање параметара извора зрачења за потребе контроле квалитета мера заштите од јонизујућег зрачења Рендген апарат за снимање, просветљавање, мамографију, компјутеризовану томографију, интраорално снимање, ортопантомографска снимања 23.12.2021
48

Институт за нуклеарне науке „Винча“ – Институт од националног значаја за Републику Србију – Универзитет у Београду

Испитивање параметара извора зрачења за потребе контроле квалитета мера заштите од јонизујућег зрачења Рендген апарат за снимање, просветљавање, мамографију, компјутеризовану томографију, стоматолошки рендген апарати 3.3.2022