Izaberite stranicu

Регулаторни инспекцијски надзор над применом Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности и прописа донетих на основу овог закона врши Директорат преко инспектора за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност. На основу резултата надзора, инспектори прописују мере и контролишу њихово спровођење.