Izaberite stranicu

Директорат помаже, учествује или је директан канал за одвијање међународне сарадње Републике Србије у областима из надлежности Директората. Ово подразумева како функцију Националног контакта за везу у Међународној агенцији за атомску енергију у Бечу (МААЕ), тако и чврсту и непосредну сарадњу са Европском комисијом, и, наравно, чланство и учешће у раду удружења међународних регулатора као што су HERCA (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities) и WENRA (Western European Nuclear Regulators Association).

Сарадња коју Република Србија остварује са МААЕ ангажовањем њених институција у различитим активностима кроз програме MAAE, са посебним нагласком на Програм техничке сарадње МААЕ (обухвата различите пројекте, научне и стручне посете, курсеве и радионице, експертске посете, конференције, скупове и друге модалитете сарадње). Реализација ове сарадње и њена координација на националном нивоу од маја 2010. године до децембра 2018. године вршила се посредством канала за везу са МААЕ при Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије (СРПНА). Данас је канал за везу са МААЕ (NLO/NLA) канцеларија у оквиру Директората.

Више о међународној сарадњи са МААЕ можете наћи овде.