Izaberite stranicu

Споразум о примени гарантија и Додатни протокол

Између Републике Србије и Међународне агенције за атомску енергију постоји Споразум о примени гарантија, у вези с Међународним уговором о неширењу нуклеарног наоружања, који је ступио на снагу 28. децембра 1973. године (наслеђен од СФРЈ).

Примена гарантија базира се на процени тачности и комплетности нуклеарног материјала декларисаног од стране Републике Србије, као и нуклеарних активности. Мере верификације укључују инспекције на сајту (и то ad hoc, редовне и посебне), посете, као и стални мониторинг и евалуацију.  У основи, постоје два скупа мера који се спроводе у зависности од обима споразума о примени гарантија на снази:

  • Скуп који се односи на верификацију извештаја државе о декларисаном нуклеарном материјалу и нуклеарним активностима. Ове мере се највише односе на обрачун нуклеарног материјала, допуњене техникама за сузбијање и надзор, као што је печатирање или инсталација камера МААЕ по нуклеарним објектима.
  • Други скуп садржи додатне мере за ојачање МААЕ инспекцијске надлежности, и те мере садржане су у Додатном протоколу. Додатни протокол је правни документ који даје надлежност МААЕ не само да верификује локацијски контролисан нуклеарни материјал који је декларисан, већ и да обезбеди гаранције непостојања непријављеног нуклеарног материјала и нуклеарних активноπ?ти у држави. Протокол даје МААЕ проширена права приступа информацијама и сајтовима.

Додатни протокол Споразума о примени гарантија између Републике Србије и МААЕ потписан је 3. јула 2009. године, чиме је наша држава исказала спремност да буде прикључена интернационалним напорима за контролу пролиферације нуклеарног оружја.

Ратификација Протокола подразумева одобравање врло сложеног и опсежног процеса, који пре свега захтева адекватно образован и добро обучен кадар, као и одговарајуће финансијске ресурсе. Наша држава је тренутно у фази припреме за ратификацију .
Преглед конретних мера које ступају на снагу по ратификацији Додатног протокола:

  • Пружање информација од стране државе и приступ МААЕ инспектора свим деловима нуклеарног горивног циклуса, укључујући и руднике уранијума, производњу горива и постројења за обогаћење, сајтове нуклеарног отпада, као и ма које друге локације на којима се нуклеарни материјал налази или може бити присутан.
  • Пружање информација од стране државе и обезбеђен приступ МААЕ инспектора у кратком року (енг. on a short notice) свим зградама на сајту. Протокол обезбеђује да МААЕ инспектори имају „комплементарни“ приступ како би се осигурало одсуство недекларисаног нуклеарног материјала или решила питања неконзистентности информација које држава доставља о својим нуклеарним активностима. Најава инспекције је у највећем броју случајева најмање 24 часа унапред. Најава инспекције је краћа – најмање 2 часа унапред – за приступ ма којој локацији на сајту која је релевантна за верификацију података о дизајну постројења или ad hoc или рутинским инспекцијама на сајту.  Активности овакве једне инспекције могу укључивати визуелни преглед, узимање узорака из околине, употребу инструмената за радијациону детекцију и мерење, примену печата и других идентификационих и справа за индикацију неовлашћеног приступа.
  • Узимање узорака из животне средине од стране МААЕ на локацијама изван декларисаних локација, онда када то МААЕ сматра неопходним. (Узорковање већих области би захтевало одобрење Савета МААЕ и консултације са датом државом).
  • Право МААЕ да користи међународно успостављене комуникационе системе, укључујући сателитске системе и друге видове телекомуникација.
  • Прихватање именовања инспектора МААЕ од стране државе и издавање виза за више улазака (у трајању од макар 1 године) за инспекторе.
  • Пружање информација од стране државе и МААЕ верификациони механизми о истраживачким и развојним активностима који се односе на нуклеарни горивни циклус.

Пружање информација од стране државе о производњи и извозу осетљивих нуклеарних технологија, и МААЕ верификациони механизми за локације производње и увоза у држави.

Путем наредног линка можете преузети брошуру о Додатном протоколу: Додатни протокол – брошура

Интернет презентацију „Спровођењe Додатног протокола у Републици Србији“ можете пронаћи овде: www.dp.gov.rs.