Izaberite stranicu

Статут Међунарoдне агенције за атомску енергију (МААЕ) омогућава да ова организација подстиче и подржава истраживачке активности које за тему имају коришћење нуклеарне анергије у мирољубиве сврхе. У том смислу буџет и програм МААЕ обезбеђује склапање уговора (истраживачких, техничких и докторских), као и склапање истраживачких споразума са универзитетима, колеџима, истраживачким центрима, лабораторијама и другим институцијама у земљама чланицама на теме које су у директној вези са активностима МААЕ.

Интернет страница која се односи на координисане истраживачке активности: http://cra.iaea.org

Међунарoдна агенција за атомску енергију у оквиру ове сарадње, и са циљем да пружи помоћ у истраживањима која се тичу примене нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе, као и да подстакне њен развој и практичну примену у свету, једном годишње упућује позив за учешће у истраживачким пројектима у наредној години.

Детаљне информације о овом виду сарадње дате су у линковима испод. Они садрже опште информације, попут финансијске подршке, начина одабира институција, формалног поступка подношења пријава, периода важења уговора / споразума, периодично извештавање, публикације и патентна права, итд.

Листа назива и кратких описа истраживачких пројеката који су отворени за подношење пријава: https://www.iaea.org/projects/coordinated-research-projects

Формулари за предлоге истраживачких уговора и истраживачких споразума, као и формулари извештаја о напретку, и завршних извештаја за координисане истраживачке активности могу се наћи на линку: http://cra.iaea.org/cra/forms.html