Izaberite stranicu

Директорат припрема нацрте стратегија и акционих планова уређених законом за њихово спровођење, припрема предлоге прописа које доноси Влада у складу са законом, доноси правилнике и друге прописе и упутства у складу са законом, уз транспарентну и пуну сарадњу и учешће других надлежних државних органа, институција и заинтересованих лица.