Izaberite stranicu

Директорат организује или учествује у организовању обука и семинара које држе стручњаци из земље и иностранства. Такође, обликује материјал и учествује у обуци и информисању других државних органа који учествују у спровођењу одредби Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности. Своју улогу у информисању јавности о питањима из домена своје надлежности испуњава у директној комуникацији преко средстава информисања.

Посебно, кроз програм техничке сарадње са МААЕ, Директорат обезбеђује обуке стручњацима из Србије који раде на пословима из домена надлежности Директората. Више о овоме може се наћи овде.