Posvećeni smo i odgovorni za kontrolu radijacionih i nuklearnih aktivnosti u zemlji, tako da se obavljaju na siguran i bezbedan način po stanovništvo i životnu sredinu

Obaveštenje povodom automatskog gašenja prvog bloka elektrane “BelNPP”

Prema zvaničnom obaveštenju objavljenom na veb stranici beloruske nuklearne elektrane, danas u 12.57 po lokalnom vremenu je došlo do automatskog gašenja prvog bloka elektrane. Uzrok aktiviranja ovog zaštitnog mehanizma nije poznat, a nakon što se ustanovi i otkloni uzrok zbog koga je došlo do automatskog gašenja, reaktor će ponovo biti pušten u pogon. Prema zvaničnim izveštajima nije došlo do ispuštanja radioaktivnih supstanci u životnu sredinu.

Objavljen izveštaj o izlaganju stanovništva jonizujućem zračenju iz životne sredine u 2020. godini

На веб страници Директората објављен је Извештај о излагању становништва јонизујућем рачењу из животне средине у Републици Србији у 2020. години. Извештај је сачињен на основу резултата испитивања радиоактивности у узорцима ваздуха, падавина, површинских вода, хране и хране за животиње који су за Директорат извршиле лабораторије Института за нуклеарне науке „Винча“- Институтa од националног значаја за Републику Србију Универзитетa у Београду, Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду и Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“.

Bez ispuštanja radioaktivnosti u NE Tajšan, Kina

Regulatorno telo za atomsku energiju Kine je 16. juna 2021. obavestilo međunarodnu zajednicu da je u nuklearnoj elektrani Tajšan došlo do manjeg oštećenja na gorivnim šipkama zbog čega je registrovano povećanje radioaktivnosti u zatvorenom sistemu za hlađenje reaktora. Situacija koja nije neuobičajena tokom normalnog rada nuklearnih reaktora je sanirana u skladu sa postojećim procedurama.

Povodom informacija o povišenoj radioaktivnosti u Kini

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost Srbije nema zvaničnih informacija o povišenim nivoima radioaktivnosti u okolini nuklearne elektrane Tajšan na jugu Kine, o čemu su se pojavile informacije u medijima. O pomenutom događaju nema zvaničnih saopštenja Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Incident u NE Černavoda bez uticaja na rad elektrane

Rumunsko regulatorno telo obavestilo je međunarodnu zajednicu da je 15. juna 2021. došlo do manjeg incidenta u krugu nuklearne elektrane Černavoda u Rumuniji. Do incidenta je došlo na stanici za hlorisanje koja se nalazi izvan nuklearnog postrojenja. Događaj nije imao uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu niti je uticao na sigurnost rada elektrane.

Preporuka za dostavljanje zahteva i pošte Direktoratu

Imajući u vidu pogoršanu epidemiološku situaciju u Republici Srbiji, u cilju preduzimanja mera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID–19 kao činjenicu aktuelnog preselenja Direktorata iz prostorija Palate Beograd u narednom periodu, molimo Vas da svu dokumentaciju neophodnu za dobijanje rešenja za obavljanje radijacione delatnosti i korišćenje izvora zračenja dostavljate elektronskim putem na adresu info@srbatom.gov.rs  

Zahtevi za odobrenja šalju se na adresu licence@srbatom.gov.rs

alternativno, putem Pošte, na adresu Direktorata: Terazije 41a, sprat 4, 11000 Beograd.

Novi brojevi kontakt telefona

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije obaveštava građane da je uvedena nova telefonska linija za kontakt.

Broj na koji nas možete kontaktirati je 011 455 0 500

Monitoring radiokativnosti

Izveštaji o nivou izlaganja stanovništva jonizujućim zračenjima iz životne sredine u Republici Srbiji.

Pratite stanje zračenja

Систем правовремене најаве радиолошког акцидента

EURDEP

Evropska platforma za razmenu podataka o radioaktivnosti

MONRADRS

Monitoring radiokativnosti životne sredine u Republici Srbiji

Сектор Инспекције

Pozovite: 011 455 0 508

inspekcija@srbatom.gov.rs

Međunarodna
saradnja

Vesti
sa skupova