20. Juna 2023.
Kratki film snimljen u Direktoratu o Nacionalnoj simulacionoj vežbi, tokom koje je testirana upotreba JRODOS programa