Izaberite stranicu

Конкурси и јавни позиви

Јавнa набавка ЈНМВ 09/2020 - набавка додатних функција софтвера за дозиметријску и гамаспектрометријску контролу са инвестиционим одржавањем

13.08.2020. године –  Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије објављује јавни позив за прикупљање понуда за јавну набавку ЈНМВ 09/2020 – набавка додатних функција софтвера  за дозиметријску и гамаспектрометријску контролу са инвестиционим одржавањем

 

Назив документаДатум
Позив за подношење понуда13.08.2020.
Конкурсна документација13.08.2020.
Одлука о додели уговора25.08.2020
Јавнa набавка ЈНМВ 06/2020 рачунарска опрема

23.07.2020. године –  Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије објављује јавни позив за прикупљање понуда за јавну набавку ЈНМВ 05/2020-набавка активне мрежне опреме

 

Назив документаДатум
Позив за подношење понуда23.07.2020.
Конкурсна документација23.07.2020.
Питања и одговори27.07.2020.
Измењени позив за подношење понуда27.07.2020.
Измењена конкурсна документација27.07.2020.
Одлука о додели уговора07.08.2020
Јавнa набавка ЈНМВ 05/2020-набавка активне мрежне опреме

23.07.2020. године –  Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије објављује јавни позив за прикупљање понуда за јавну набавку ЈНМВ 05/2020-набавка активне мрежне опреме

 

Назив документаДатум
Позив за подношење понуда23.07.2020.
Конкурсна документација23.07.2020.
Питања и одговори27.07.2020.
Измењени позив за подношење понуда27.07.2020.
Измењена конкурсна документација27.07.2020.
Одлука о додели уговора07.08.2020
Јавнa набавка ЈН 02/2020 - набавкa услуга - Систематско испитивање радиоактивности у животној средини Републике Србије

24.06.2020. године –  Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије објављује јавни позив за прикупљање понуда за јавну набавку услуга – Систематско испитивање радиоактивности у животној средини Републике Србије

 

Назив документаДатум
Позив за подношење понуда24.06.2020.
Конкурсна документација24.06.2020.
Одлука о додели уговора28.07.2020.
Јавнa набавка добара-набавка горива ЈНМВ 03/2020

16.06.2020. године –  Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије објављује јавни позив за прикупљање понуда за јавну набавку добара-набавка горива број ЈНМВ 03/2020

 

Назив документаДатум
Позив за подношење понуда16.06.2020.
Конкурсна документација16.06.2020.
Одлука о додели уговора25.06.2020.
Јавна набавка ЈНМВ 01/2020 - Услуге мобилне телефоније

27.04.2020. године –  Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије објављује јавни позив за прикупљање понуда за јавну набавку мале вредности-набавка услуга мобилне телефоније

 

Назив документаДатум
Позив за подношење понуда27.04.2020.
Конкурсна документација27.04.2020.
Одговори на питања бр.130.04.2020.
Одговори на питања бр.230.04.2020.
Измењен и допуњен позив за подношење понуда30.04.2020.
Измењена и допуњена конкурсна документација30.04.2020.
Одлука о додели говора13.05.2020
Јавна набавка ЈНМВ 13/2019 - набавка опреме са уградњом за систем безбедности и надзора за додатни простор предвиђен за инспекцију

15.11.2019. године –  Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије објављује јавни позив за прикупљање понуда за јавну набавку добара- набавка опреме са уградњом за систем безбедности и надзора за додатни простор предвиђен за инспекцију

 

Назив документаДатум
Позив за подношење понуда14.11.2019.
Конкурсна документација14.11.2019.
Одлука о додели уговора27.11.2019.
Јавна набавка ЈНМВ 12/2019 - Додатне функције софтвера за увођење DMS (Document Management System) система – за електронско канцеларијско и архивско управљање пословном документацијом

14.11.2019. године –  Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије објављује јавни позив за прикупљање понуда за јавну набавку добара- Додатне функције софтвера за увођење DMS (Document Management System) система – за електронско канцеларијско и архивско управљање пословном документацијом

 

Назив документаДатум
Позив за подношење понуда14.11.2019.
Конкурсна документација14.11.2019.
Одлука о додели уговора27.11.2019.
Јавна набавка добара – набавка опреме за климатизацију и вентилацију са уградњом ЈН бр 11/2019

14.08.2019. године –  Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије објављује јавни позив за прикупљање понуда за јавну набавку добара- набавка опреме за климатизацију и вентилацију са уградњом ЈН бр 11/2019

 

Назив документаДатум
Позив за подношење понуда14.08.2019.
Конкурсна документација14.08.2019.
Одлука о додели уговора23.09.2019.
Јавна набавка ЈНМВ 10/2019 - набавка софтвера за формирање централног регистра дозиметријске и гамаспектрометријске контроле

01.08.2019. године – Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије објављује јавни позив за прикупљање понуда за јавну набавку добара- софтвера за формирање централног регистра дозиметријске и гамаспектрометријске контроле

Назив документаДатум
Позив за подношење понуда01.08.2019.
Конкурсна документација01.08.2019.
Одлука о додели уговора12.08.2019.
Јавна набавка ЈНМВ 09/2019 - набавка добара-модуларног софтвера за имплементацију и успостављање првог дела јединственог информационог система

19.07.2019. године – Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије објављује јавни позив за прикупљање понуда за јавну набавку добара-модуларног софтвера за имплементацију и успостављање првог дела јединственог информационог система

Назив документаДатум
Позив за подношење понуда19.07.2019.
Конкурсна документација19.07.2019.
Одлука о додели уговора01.08.2019.
Јавна набавка ЈНМВ 08/2019 - набавка услуга – израда веб портала

17.07.2019. године – Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије објављује јавни позив за прикупљање понуда за јавну набавку услуга – израда web портала ЈНМВ 08/2019

Назив документаДатум
Позив за подношење понуде17.07.2019.
Конкурсна документација17.07.2019.
Одлука о додели уговора26.07.2019.
Јавна набавка ЈНМВ 07/2019 - набавка горива

06.06.2019. годинеДиректорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије објављује јавни позив за прикупљање понуда за јавну набавку горива ЈНМВ 07/2019

Назив документаДатум
Позив за подношење понуде06.06.2019.
Конкурсна документација06.06.2019.
Одлука о додели уговора19.06.2019.
Јавна набавка ЈНМВ 06/2019 - набавка добара-рачунарске опреме

22.05.2019. године – Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије објављује јавни позив за прикупљање понуда за јавну набавку добара – рачунарске опреме бр. 06/2019

Назив документаДатум
Позив за подношење понуде22.05.2019.
Конкурсна документација22.05.2019.
Одлука о додели уговора30.05.2019.
Јавна набавка - ОП-05/19 Набавка добара нових путничких аутомобила

17.05.2019. године – Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије објављује јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара – набавка путничких аутомобила бр. 05/2019

Назив документаДатум
Позив за подношење понуде17.05.2019.
Конкурсна документација17.05.2019.
Одлука о додели уговора18.06.2019.
Јавна набавка услуга – Систематско испитивање раиоактивности у животној средини Републике Србије ЈН бр 04/2019

13.05.2019. годинеДиректорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије објављује јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга –Систематско испитивање раиоактивности у животној средини Републике Србије ЈН бр 04/2019

Назив документаДатум
Позив за подношење понуде13.05.2019.
Конкурсна документација13.05.2019.
Одлука о додели уговора18.06.2019.
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 03/2019 набавка добара-канцеларијске опреме-намештаја

09.05.2019. године – Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије објављује јавни позив за прикупљање понуда за јавну набавку мале вредности ЈНМВ број 03/2019 – набавка добара – канцеларијске опреме-намештаја

Назив документаДатум
Позив за подношење понуде09.05.2019.
Конкурсна документација09.05.2019.
Одлука о додели уговора20.05.2019.
Јавна набавка услуга мобилне телефоније ЈНМВ 02/2019

17.04.2019. године – Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије објављује јавни позив за прикупљање понуда за јавну набавку услуга мобилне телефоније ЈНМВ 02/2019

Назив документаДатум
Измењени и допуњени позив17.04.2019.
Конкурсна документација17.04.2019.
Одговор на питања
Одговори на питања бр.2
Одлука о додели уговора07.05.2019.
Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 01/2019 набавка добара-канцеларијске опреме-намештаја

12.04.2019. године – Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије објављује јавни позив за прикупљање понуда за јавну набавку мале вредности ЈНМВ број 01/2019 – набавка добара – канцеларијске опреме-намештаја

Назив документаДатум
Позив за подношење понуде12.04.2019.
Конкурсна документација12.04.2019.
Одлука о обустави поступка24.04.2019.

Најновије