Kontaktirajte nas

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije

Adresa:

Terazije 41/ IV
11103
Beograd
Telefon: 011 455 0 500
Mobilni: 060 40 53 090
E-
pošta: info@srbatom.gov.rs

  Linija Mobilni
KABINET DIREKTORA 455 0 500 060 40 53 090
 
SEKTOR ZA RADIJACIONU I NUKLEARNU SIGURNOST I BEZBEDNOST
Odeljenje za kontrolu radijacionih delatnosti i nuklearnih aktivnosti, načelnik 455 0 500 060 40 53 102   (od 12:30 do 15:30)
Odsek za radijacione delatnosti u medicini 455 0 500 060 40 53 104  (od 12:30 do 15:30)
Odsek za nuklearne aktivnosti i radijacione delatnosti u industriji, istraživanjima prometu i transportu 455 0 500

060 40 53 106  (od 12:30 do 15:30)

Odeljenje za kontrolu izlaganja stanovništva 455 0 506 060 40 53 098
Odsek za monitorting, kontrolu i vanredne situacije 455 0 506 060 40 53 098
SEKTOR INSPEKCIJE 455 0 508 060 40 53 093
SEKTOR ZA PRAVNE, FINANSIJSKE, OPŠTE I POSLOVE LjUDSKIH RESURSA I MEĐUNARODNE SARADNJE
Odeljenje za finansijske, opšte i poslove ljudskih resursa 455 0 507 060 40 53 097
Poslovi javnih nabavki i pravna služba 455 0 502
Odsek za međunarodnu saradnju i upravljanje projektima 455 0 509 060 40 53 092
Odnosi sa javnošću 060 40 53 091
Pisarnica 455 0 503 060 40 53 094
Saradnik za IT poslove 455 0 500
 
CENTRALA 455 0 500
BROJ ZA VANREDNE SITUACIJE +381 63 617 408
Gde se nalazimo

DIREKTORAT ZA RADIJACIONU I NUKLEARNU SIGURNOST I BEZBEDNOST SRBIJE

Terazije 41/ IV
11000
Beograd