U odbor Direktorata imenovani su:

  1. Za predsednika:
    Maja Gojković, dipl. pravnik iz Novog Sada,
  2. dr Vladimir Udovičić, viši naučni saradnik u Institutu za fiziku
  3. prof. dr Milan Janić, profesor iz Bora
  4. Sandra Božić, dipl. politikolog iz Pančeva
  5. prof. dr Branko Markoski, doktor tehničkih nauka