6. Decembra 2021.
Potpisan novi EURDEP sporazum sa Evropskom komisijom

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije obnovio je sa Evropskom  komisijom, sporazum o slanju podataka u Evropsku platformu za razmenu radioloških podataka (European Radiological Data Exchange Platform – EURDEP).

EURDEP se sastoji od mehanizma za razmenu podataka i veb stranice za prezentaciju podataka radiološkog monitoringa, koje 39 zemalja učesnica kontinuirano razmenjuje, u skoro realnom vremenu.  Ove zemlje su u obavezi da rutinske podatke, iz svojih nacionalnih mreža radiološkog monitoringa, učine dostupnim svakog dana.

Zemlje učesnice potpisuju administrativni sporazum o slanju podataka u EURDEP,  kako bi se osigurale, da će se isporuka podataka nastaviti i u vanrednim situacijama.

Platformu EURDEP razvija i održava Zajednički istraživački centar Evropske komisije.