Saopštenja

Tema nedelje:  Kako se radijacione tehnologije primenjuju u medicini

Tema nedelje: Kako se radijacione tehnologije primenjuju u medicini

Bilten Međunarodne agencije za atomsku energiju MAAE prošlog novembra je bio posvećen istraživačkim reaktorima, pa se tu našao i tekst koji objašnjava kako se dobijaju dijagnostički snimci u medicini uz pomoć proizvoda iz istraživačkih reaktora.

Priznavanje stručnjaka iz oblasti medicinske fizike

Priznavanje stručnjaka iz oblasti medicinske fizike

U okviru projekta Pravna podrška pregovorima u periodu od 27-31. januara i 10-14. februara 2020. godine održava se ekspertska misija na temu Smernice za kriterijume za priznavanje stručnjaka iz oblasti medicinske fizike u skladu sa zahtevima Direktive Saveta 2013/59/Euratom u oblasti primene izvora zračenja u medicini. Učesnici ekspertske misije su predstavnci Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, Ministarstva zdravlja, Udruženja medicinskih fizičara Srbije i Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja.

Tema nedelje:  Upotreba radijacione tehnologije u konzervaciji hrane

Tema nedelje: Upotreba radijacione tehnologije u konzervaciji hrane

Stručnjaci koji rade pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO, na engleskom WHO) nedavno su objavili interesantan tekst o prednostima uporebe jonizujućeg zračenja u prehrambenoj industriji. Ozračivanje hrane je tehnika konzeviranja kojom se produžava rok trajanja sirove hrane, voća i povrća izlaganjem jonizujućem zračenju. Na taj način sprečava se razvoj bakterija i mikroorganizama, insekata, kao i truljenje hrane, pa se smanjuje i mogućnost trovanja hranom.

Tema nedelje: Kako 5G mreža zrači i da li je opasna po zdravlje ljudi?

Tema nedelje: Kako 5G mreža zrači i da li je opasna po zdravlje ljudi?

Širom sveta kruže razne informacije i dezinformacije o novoj 5G mobilnoj mreži i njenom uticaju na zdravlje ljudi.
Mreže mobilnih telefona i drugi izvori bežične telekomunikacije emituju elektromagnetne talase/energiju (EME) niskog nivoa na frekvencijama radio-talasa (RF), pa tako i nova generacija mreže mobilnih telefona koja se naziva „5G“.

Tema nedelje: Više od kikirikija – nuklearna tehnologija udvostručuje prihode poljoprivrednika i poveća izvoz

Tema nedelje: Više od kikirikija – nuklearna tehnologija udvostručuje prihode poljoprivrednika i poveća izvoz

Sudanski poljoprivrednici u sušnim oblastima sada imaju sortu kikirikija koja je otporna na sušu, što će poboljšati proizvodnju i povećati izvoz. Nova sorta pokazala je do 27% veći prinos, a treba joj manje vode i ima potencijal da udvostruči prihode poljoprivrednika.
Ova sorta kikirikija razvijena je primenom nuklearnih/radijacionih tehnika uz podršku MAAE (Međunarodna agencija za atomsku energiju), u saradnji s Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAО – Food and Agriculture Organization ).

Tema nedelje: Drugom pošiljkom nisko obogaćenog uranijuma kompletirana banka ovog materijala

Tema nedelje: Drugom pošiljkom nisko obogaćenog uranijuma kompletirana banka ovog materijala

Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) primila je danas drugu i poslednju pošiljku nisko obogaćenog uranijuma (NOU) u namenski izgrađen objekat u Kazahstanu. Ova banka NOU služi kao rezerva, u vlasništvu MAAE, za isporuku u slučaju da snabdevanje ovim materijalom u izuzetnim okolnostima zakaže u nekoj od zemalja članica MAAE. Količina NOU u banci odgovara količini dovoljnoj da snabdeva energijom veliki grad u toku tri godine.

PRVI ZAJEDNIČKI SASTANAK REGULATORNIH TELA IZ REGIONA

PRVI ZAJEDNIČKI SASTANAK REGULATORNIH TELA IZ REGIONA

Povodom obeležavanja desete godišnjice rada Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije SRBATOM, 9. decembra 2019. godine održan je prvi do sada zajednički sastanak predstavnika regulatornih tela u ovoj oblasti iz regiona zemalja bivše Jugoslavije.

Priznavanje stručnjaka iz oblasti medicinske fizike

Deset godina SRBATOM-a

Ove godine se navršava 10 godina od osnivanja samostalnog regulatornog tela za radijacionu i nuklearnu sigurnost u Republici Srbiji, odlukom Vlade Republike Srbije 10. septembra 2009. godine. To ujedno čini i 60 godina kontinuiteta zakonskog regulisanja ove oblasti u regionu, tj. od donošenja prvog zakona u oblasti zaštite od jonizujućeg zračenja.

Najnovije