27. Septembra 2023.
Govor ambasadora Republike Srbije u Beču na 67. Generalnoj konferenciji MAAE

U ime delegacije Republike Srbije danas je na Generalnoj konferenciji govorio Njegova Ekselencija ambasador Žarko Obradović, šef stalne misije Srbije pri OEBS-u i drugim međunarodnim organizacijama u Beču. On je na početku svog obraćanja, u ime delegacije Republike Srbije, čestitao Rafaelu Marijanu Grosiu, na ponovnom izboru na mesto generalnog direktora MAAE. Takođe je čestitke uputio i članovima Sekretarijata kao i novim državama članicama i poželeo im puno uspeha u daljem radu.

Obradović je istakao da Republika Srbija ostaje u svakom pogledu privržena osnovnim principima MAAE u pravcu bezbednog i sigurnog korišćenja nuklearne energije u mirnodobske svrhe, kao i univerzalnim ciljevima održavanja međunarodnog mira, bezbednosti i razvoja.

 „Shodno tome, Republika Srbija će istrajati na konstruktivnoj saradnji u svim programima MAAE i nastojanjima na jačanju nuklearnih mera zaštite, u skladu sa Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, dakle, Republika Srbija ostaje posvećena borbi protiv nuklearnog terorizma“, rekao je ambasador.

On je istakao svoju želju da afirmiše nepokolebljivu saradnju Republike Srbije sa međunarodnom zajednicom u sprovođenju mera za suzbijanje nedozvoljene trgovine nuklearnim materijalima i drugim izvorima zračenja, posebno jačanjem njihove adekvatne fizičke zaštite i omogućavanjem pronalaženja izvora u skladu sa propisima.  „Republika Srbija ostaje na putu stabilnog razvoja svog zakonodavnog i regulatornog okvira u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti, u skladu sa međunarodnim standardima i zakonodavstvom Evropske unije, kazao je ambasador i dodao, da je suvišno reći da će Republika Srbija nastaviti da podržava energične pokušaje MAAE na unapređenju međunarodnih standarda i relevantnih međunarodnopravnih dokumenata.“

On je naglasio da su javna zdravstvena zaštita i zaštita životne sredine, kao i mirnodobska upotreba nuklearne energije i tehnologija za podršku globalnom miru i prosperitetu budućih generacija,  kamen temeljac politike Republike Srbije koja će, s`tim u vezi,  nastaviti da ispunjava svoje obaveze koje proizilaze iz relevantnih međunarodnih konvencija.

Izrazivši zahvalnost na podršci i pomoći koju Srbija dobija od MAAE, ambasador je naglasio da program tehničke saradnje MAAE smatra jednim od ključnih elemenata u unapređenju međunarodne saradnje, izgradnji kapaciteta koji našoj zemlji omogućavaju pokretanje  nekoliko nacionalnih, regionalnih i međuregionalnih projekata čiji će uspešan završetak i realizacija biti rezultat kontinuirane podrške i saradnje.

Na kraju svog obraćanja ambasador Obradović je izrazio   potpunu podršku Republike Srbije Godišnjem izveštaju MAAE za proteklu godinu, kao i programima i budžetu za 2024. godinu i još jednom podsetio na posvećenost i odanost Republike Srbije osnovnim principima MAAE koji imaju za cilj bezbedno i sigurno korišćenje nuklearne energije u mirnodobske svrhe, za dobrobit svakog čoveka i društva u celini.