3. Oktobra 2023.
Marija del Pilar Muriljo Fuentes novi oficir MAAE za Republiku Srbiju

Direktorka za Evropu departmana Tehničke saradnje Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE),  Eva-Kuli Kala obavestila je direktora Direktorata i nacionalnog oficira za vezu sa MAAE, Slađana Velinova, da je na mesto oficira MAAE za Republiku Srbiju postavljena Marija del Pilar Muriljo  Fuentes.

U ličnoj poruci koju je g-đa Kala uputila direktoru Velinovu, izrazila  je zadovoljstvo u vezi sa zaključcima koji su doneseni na sastanku koji je održan  prethodne nedelje, kao i nadu da će se projekat rešavanja istorijskog radioaktivnog otpada na lokalitetu Vinča, uspešno nastaviti.

Program tehničke saradnje MAAE u Evropi osmišljen je u konsultaciji sa državama članicama i ima za cilj da obezbedi delotvoran i efikasan mehanizam koji podržava bezbednu i miroljubivu upotrebu nuklearnih tehnologija. Ova podrška se pruža kroz nacionalne, regionalne i međuregionalne projekte koji se bave tematskim prioritetima kao što je zdravlje ljudi, otpad i životna sredina, nuklearna sigurnost i energija, radijaciona sigurnost i industrijske primene.