27. Septembra 2023.
Održan sastanak sa predstavnicima Evropske Komisije

U okviru 67. zasedanja Generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju predstavnici Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije održali su sastanak sa predstavnicima Evropske Komisije.

Tema sastanka bili su tekući, ali i programiranje novih projekata finansiranih od strane Evropske Komisije. Tom prilikom predstavnici Direktorata izneli su predloge koji su od važnosti za podizanje nivoa radijacione i nuklearne sigurnosti u Republici Srbiji.

Predstavnici Evropske Komisije iskazali su razumevanje i podržali planove srpske delegacije, pa je dogovoreno da se u narednom periodu pripreme i prikupe predlozi novih projektnih zadataka koji će biti prosleđeni Evropskoj Komisiji na evaluaciju.