4. Oktobra 2023.
Predstavnici Direktorata na 32. Simpozijumu Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore

Simpozijum Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore koji se od 4. do 6. oktobra održava u Budvi, ove godine otvorio je Vladimir Janjić, pomoćnik direktora i rukovodilac Sektora inspekcije Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost Srbije.

On je na uvodnom obraćanju naglasio važnost uloge Društva u unapređenju zaštite od zračenja i istakao značaj tema i radova koji će biti prikazani na ovom skupu.

Janjić je kazao da će Direktorat podržati i sugestije za nastavak dobre prakse, uz češće organizovanje javnih diskusija na temu zaštite od zračenja, dajući svoj doprinos kroz unapređenje regulatornog nadzora.

Kao i prethodnih godina predstavnici Direktorata predstavili su svoje stručne radove i održali prezentacije u vezi sa mehanizmima funkcionisanja regulatornog inspekcijskog nadzora, daljim unapređenjem zakonodavnog okvira u oblasti medicinske primene izvora zračenja, kao i usklađivanjem stručne terminologije u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti.

Ovogodišnji Simpozijum značajan je i zbog proslave jubileja – 60 godina organizovanog udruživanja u oblasti zaštite od zračenja na našim prostorima.