Saopštenja

MAAE potvrdila – nije bilo rizika od požara u zoni Černobilja

Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) zvanično je objavila da nedavni požari koji su se desili u Zoni isključenja u okolini černobiljske nuklearne elektrane nisu doveli do značajnog povećanja radioaktivnosti u neposrednoj i široj okolini, kao i da izmerene vrednosti nisu predstavljale rizik po zdravlje stanovništva.

Na osnovu redovnih izveštaja ukrajinskih institucija, tokom eskalacije požara, postrojenja za upravljanje nuklearnim i radioaktivnim otpadom u zoni isključenja bila su bezbedna. Ni u jednom trenutku nije bilo potrebe za evakuacijom radnika ili preduzimanjem dodatnih zaštitnih mera.

Rezultati merenja ukrajinskog sistema za merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja u neposrednoj okolini nuklearne elektrane i zone zahvaćene požarom, pokazali su da izmerene vrednosti nisu prešle nivoe koje bi zahtevale primenu hitnih zaštitnih mera. Stanje se rutinski svakodnevno i stalno prati, s obzirom da postoji dobro umrežen sistem stanica za merenje ambijentalnog zračenja, uz redovno izveštavanje prema međunarodnom sistemu za razmenu informacija o nuklearnim događajima (USIE).

Tekst u celini možete preuzeti na sledećem линку

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije (SRBATOM) saopštava da nije zabeleženo povećanje jačine ambijentalne ekvivalentne doze gama zračenja na teritoriji naše zemlje. Sve do sada izmerene vrednosti jačine doze gama zračenja u Republici Srbiji u skladu su sa varijacijama prirodnog fona zračenja, i odgovaraju lokaciji mernog instrumenta i očekivanim sezonskim fluktuacijama. Prosečne vrednosti jačine ambijentalne ekvivalentne doze gama zračenja za Srbiju kreću se u intervalu od 100-150 nSv/h.

Šumski požar u okolini Černobilja – nema opasnosti od radijacije

Na osnovu podataka objavljenih na portalu za razmenu informacija o nuklearnim događajima Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) i izveštaja zvaničnih institucija Ukrajine nadležnih za Zonu isključenja i samu černobiljsku nuklearnu elektranu, nema tvrdnji da je zbog požara koji je goreo od 4. aprila 2020. godine, došlo do povišene radioaktivnosti u životnoj sredini u široj oblasti oko elektrane, već da sva merenja daju rezultate u okvirima normalnih nivoa.

Ovo nije prvi put da se u okolini černiboljske nuklearne elektrane dogodio šumski požar. Sličnu situaciju sa šumskim požarima ukrajinske vlasti su imale i 2017. i 2015. godine i ti požari su uspešno ugašeni bez posledica po stanovništvo Ukrajine i drugih zemalja.

Prema poslednjim informacijama, požar je stavljen pod kontrolu. Nivoi radioaktivnosti u životnoj sredini se sve vreme kontinuirano prate na velikom broju mernih tačaka kako bi se na vreme reagovalo sprovođenjem mera zaštite ukoliko se za njima ukaže potreba. Prema zvaničnim ukrajinskim podacima, nivo gama zračenja u proteklim danima varirao je u opsegu očekivanih vrednosti.

Rezultati merenja ukrajinskog sistema za merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja u neposrednoj okolini nuklearne elektrane i zone zahvaćene požarom, pokazuju da izmerene vrednosti ne prelaze nivoe koji bi zahtevali evakuaciju i primenu drugih hitnih zaštitnih mera. Rezultati merenja cezijuma-137 u životnoj sredini u široj okolini koje su izvršile mobilne laboratorije Državnog naučnog i tehničkog centra za nuklearnu i radijacionu sigurnost Ukrajine, takođe ne ukazuju da je došlo do povećanja aktivnosti ovog radionuklida koje bi zahtevalo primenu zaštitnih mera.

SRBATOM i MAAE obezbedili prvu test-jedinicu na COVID-19

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost Srbije (SRBATOM) je prošlog meseca inicirao zahtev za donaciju u vidu opremanja jedinice za RT-PCR testiranje na COVID-19 od Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE). Nakon pozitivnog prihvatanja inicijative, Direktorat je 8. aprila proširio molbu na još dva ovakva kompleta. Odlična vest je da je prva isporuka, u vrednosti od preko 70.000 EUR, na putu za Srbiju i biće instalirana u Institutu ”Torlak”. Naknadni kompleti su namenjeni laboratorijama koje su dobile naredbu da rade testiranje humanih uzoraka na COVID-19 u Naučnom institutu za veterinarstvo ”Novi Sad” i Veterinarskom specijalističkom institutu ”Kraljevo”.

Ovo će biti značajno pojačanje resursa u Srbiji za borbu protiv trenutne pandemije, kao što je u svojoj zahvalnici SRBATOM-u potvrdilo i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

Nuklearni materijal je bezbedan – Primena garantija u uslovima pandemije

I pored trenutnih restrikcija u putničkom saobraćaju, Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) osigurala je kontinuitet inspekcijskog nadzora i evidencije o stanju nuklearnog materijala po celom svetu u skladu sa Sporazumom o primeni garantija i Dodatnom protokolu, u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja. U saradnji sa državama članicama, sve do sada zakazane inspekcijske posete odvijaju se prema utvrđenom rasporedu, a razmatra se i fizičko prisustvo inspektora MAAE korišćenjem nekomercijalnih načina transporta.

Nuklearna elektrana Krško uprkos potresu radi sigurno i pouzdano

Nuklearna elektrana Krško uprkos potresu radi sigurno i pouzdano

И поред потреса који је регистрован у близини Загреба, као и у самој електрани, нема сметње у раду ове електране на граници Словеније са Хрватском. Овакве електране су конструисане да издрже и снажније потресе. Превентивно је у току провера свих система у електрани.

SRBATOM – Vanredne mere

SRBATOM – Vanredne mere

VANREDNO: Sva dokumentacija i pošta namenjena Direktoratu NE DOSTAVLjA SE LIČNO, već isključivo putem Pošte, na adresu Direktorata: Masarikova 5, sprat 15, 11000 Beograd.

Pomoć MAAE i FAO srpskim naučnicima u borbi protiv erozije tla

Pomoć MAAE i FAO srpskim naučnicima u borbi protiv erozije tla

Duž obronaka planine Radan na jugu Srbije, poznatih kao rezervat prirode Đavolja varoš, turiste privlači netipičan prizor stenskih formacija. Dok lokalni mitovi prepoznaju neobične stubaste formacije visoke i po 15 metara kao delo đavola, nauka objašnjava ovaj prirodni fenomen erozijom.

Optimizacija mera zaštite u situacijama postojećeg i vanrednog izlaganja

Optimizacija mera zaštite u situacijama postojećeg i vanrednog izlaganja

U periodu od 03. do 07. februara 2020. godine u Direktoratu za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, u okviru programa TAIEX – instrument za tehničku pomoć i razmenu informacija Evropske komisije, održana je radionica čija je tema bila „Uspostavljanje referentnih nivoa i procena doze u situacijama postojećeg izlaganja i u situacijama izloženosti jonizujućem zračenju u slučaju nuklearnog ili radiološkog akcidenta“.

Najnovije