5. Oktobra 2023.
Predstavnici Direktorata prisustvovali rumunskoj nacionalnoj vežbi Valahia 2023

Na poziv rumunskog regulatornog telaCNCAN (Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare), predstavnici Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, učestvovali su u  nacionalnoj vežbi koja je u protekla dva dana održana u Rumuniji.

Scenario nacionalne vežbe uključio je simulaciju nuklearne vanredne situacije u nuklearnoj elektrani „Černavoda“ na kojoj su testirane procedure reagovanja u vanrednoj situaciji  i sposobnost svih ključnih aktera, nosilaca licence, predstavnika institucija lokalnih vlasti uključenih u odgovor na vanrednu situaciju.

Vežba se odvijala se na lokalitetima: Černavoda, Fetešti, Konstanca, Čolpani i Bukurešt i u njoj su učestvovale sve relevantne nacionalne institucije: Rumunsko regulatorno telo u oblasti nuklearne sigurnosti (CNCAN), Rumunski nacionalni centar za upravljanje vanrednim situacijama,  Nuklearna elektrana „Černavoda“,  Univerzitetska bolnica u Bukureštu i mnogi drugi.

Scenario je predvideo i uspostavljanje centara na terenu za evakuaciju stanovništva, operativne baze sa kapacitetima za praćenje radioaktivnosti u neposrednoj okolini nuklearne elektrane, kao i centre za dekontaminaciju ljudi i opreme.

U svojstvu posmatrača, naši predstavnici su obišli rumunske institucije, upoznali se sa njihovom organizacionom strukturom i pratili njihovu aktivnost tokom vežbe.

Nacionalna vežba odgovora na nuklearnu nesreću u nuklearnoj elektrani Černavoda, deo je redovnih aktivnosti kojima Rumunija održava i unapređuje svoj sistem za delovanje u nuklearnoj ili radiološkoj vanrednoj situaciji.  Rumunija je poslednjih godina svoje kapacitete i planove reagovanja ojačala kroz norveški Program grantova i uz podršku norveškog Regulatornog tela za zaštitu od zračenja (DSA).

Vežba je organizovana sa ciljem provere i potvrde planova i procedura reagovanja na nuklearnu vanrednu situaciju.