31. Oktobra 2023.
Najmoderniji sistem za rano upozoravanje na nuklearni ili radiološki akcident stigao u Srbiju

Sistem za rano upozoravanje na nuklearni ili radiološki akcident, koji se sastoji od 33 merne stanice, stigao je u Srbiju i u toku su pripreme za njegovo postavljanje. Kako smo već obaveštavali, ove merne stanice su donacija  Evropske komisije, koja je realizovana kroz projekat za unapređenje sistema za rano upozoravanje na nuklearni ili radiološki akcident, u kojem Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije učestvuje od 2021. godine.

Imajući u vidu da zemlje u okruženju poseduju aktivne nuklearne elektrane, kao i da je započeta i izgradnja novih nuklearnih reaktora u Mađarskoj, instalacijom novog sistema biće unapređen i sistem obaveštavanja o nuklearnom ili radiološkom akcidentu.

Ove 33 merne stanice  biće raspoređene tako, da poboljšaju pokrivenost cele teritorije Srbije, u skladu sa postojećim rizicima.  Postavljanje novih stanica će poboljšati mehanizam za pravovremeno donošenje odgovarajućih mera za zaštitu stanovništva i životne sredine, od štetnog uticaja jonizujućeg zračenja.

Postojeći sistem za rano upozoravanje na nuklearni ili radiološki akcident, u nadležnosti Direktorata, uspostavljen je 2007. godine i do sada ga je činila mreža od devet mernih stanica.

U skladu sa Zakonom o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti (Službeni glasnik RS, br. 95/19 i 10/19) Direktorat između ostalog, prati nivo radioaktivnosti, njegove promene, procenjuje njegov uticaj na stanovništvo i životnu sredinu i daje uputstva o primeni odgovarajućih mera. Deo sistema za praćenje nivoa radioaktivnosti čini i mreža mernih stanica – detektora za automatsko merenje radioaktivnosti u životnoj sredini, odnosno sistema za rano upozoravanje na nuklearni ili radiološki akcident.

Nakon instalacije novog sistema za rano upozoravanje na nuklearni ili radiološki akcident Srbija će imati pokrivenu teritoriju zemlje najmodernijom opremom ovog tipa.