Izaberite stranicu
31. октобар 2023.
Најмодернији систем за рано упозоравање на нуклеарни или радиолошки акцидент стигао у Србију

Систем за рано упозоравање на нуклеарни или радиолошки акцидент, који се састоји од 33 мерне станице, стигао је у Србију и у току су припреме за његово постављање. Како смо већ обавештавали, ове мерне станице су донација  Европске комисије, која је реализована кроз пројекат за унапређење система за рано упозоравање на нуклеарни или радиолошки акцидент, у којем Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије учествује од 2021. године.

Имајући у виду да земље у окружењу поседују активне нуклеарне електране, као и да је започета и изградња нових нуклеарних реактора у Мађарској, инсталацијом новог система биће унапређен и систем обавештавања о нуклеарном или радиолошком акциденту.

Ове 33 мерне станице  биће распоређене тако, да побољшају покривеност целе територије Србије, у складу са постојећим ризицима.  Постављање нових станица ће побољшати механизам за правовремено доношење одговарајућих мера за заштиту становништва и животне средине, од штетног утицаја јонизујућег зрачења.

Постојећи систем за рано упозоравање на нуклеарни или радиолошки акцидент, у надлежности Директората, успостављен је 2007. године и до сада га је чинила мрежа од девет мерних станица.

У складу са Законом о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности (Службени гласник РС, бр. 95/19 и 10/19) Директорат између осталог, прати ниво радиоактивности, његове промене, процењује његов утицај на становништво и животну средину и даје упутства о примени одговарајућих мера. Део система за праћење нивоа радиоактивности чини и мрежа мерних станица – детектора за аутоматско мерење радиоактивности у животној средини, односно система за рано упозоравање на нуклеарни или радиолошки акцидент.

Након инсталације новог система за рано упозоравање на нуклеарни или радиолошки акцидент Србија ће имати покривену територију земље најмодернијом опремом овог типа.