5. Oktobra 2023.
Privremeno zaustavljen rad nuklearne elektrane „Krško“

Nuklearna elektrana „Krško“  danas je zvanično objavila na svom sajtu da će usled uočenih problema u svom radu pristupiti kontrolisanom postupku  gašenja rada elektrane kako bi se operativnim ekipama omogućio pristup i saniranje trenutnih nedostataka u radu.

Sve aktivnosti koje se trenutno sprovode  deo su redovnih aktivnosti u takvim situacijama i ne utiču na rad zaposlenih u nukleranoj elektrani, kao i na život ljudi u neposrednoj okolini.

Nema povećanja nivoa radioaktivnosti u neposrednoj okolini nuklearne elektrane.

Nivo radioaktivnosti u životnoj sredini na teritoriji Republike Srbije kreće se u granicama prosečnih vrednosti za našu zemlju.