13. Februara 2024.
Projekat uzgoja sterilnih komaraca na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu tokom naredne dve godine

Još jedan projekat, iz nacionalnog programa tehničke saradnje za novi projektni ciklus 2024-2025, vredan nešto više od 427.700,00 evra, biće realizovan, uz podršku Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije.

Dvogodišnji projekat, pod nazivom Jačanje nacionalnog kapaciteta za integraciju SIT (Sterile Insect Technique)  u suzbijanje invazivnih komaraca roda Aedes kroz uspostavljanje masovnog uzgoja, koordiniraće Centar za vektore bolesti i efekte klimatskih promena u okviru koncepta sveobuhvatno zdravlje, pri Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Cilj ovog projekta se odnosi na jačanje nacionalnog kapaciteta za razvoj i implementaciju tehnike sterilnih insekata u suzbijanju invazivnih vrsta komaraca u Srbiji, putem uspostavljanja objekta za masovni uzgoj sterilnih komaraca na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Pored masovne proizvodnje sterilnih komaraca, ovaj objekat će u budućnosti moći da posluži kao nukleus za istraživanje, razvoj i unapređenje implementacije SIT u Srbiji.

Srbija se u toku poslednjih nekoliko godina suočava sa problemima vezanim za introdukciju i širenje azijskog tigrastog komarca (Aedes albopictus), najopasnije invazivne vrste komarca u Evropi i svetu, koja je naročito agresivna u odnosu na čoveka i prenosi preko 20 opasnih vrsta arbovirusa, kao što su npr. Čikungunja, Denga i Zika.

Suzbijanje ove vrste komarca je izuzetno teško i komplikovano usled njihove visoke adaptabilnosti na različite ekološke uslove, produkcije velikog broja generacija i njihovog međusobnog preklapanja tokom sezone, te minimalnih zahteva u pogledu izbora razvojnih staništa.

Iz ovih razloga, konvencionalne metode suzbijanja komarca se nisu pokazale dovoljno efikasnim za ovu vrstu.  Rizik od bolesti uzrokovanih patogenima koje prenose ovi komarci, zahteva potrebu za razvojem i validacijom inovativnih tehnika kao što je tehnika sterilnih insekata.

Projektom je planirano opremanje i stavljanje u funkciju objekta za masovni uzgoj azijskog tigrastog komarca, koji će biti uspostavljen na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a čiji će  kapacitet proizvodnje iznositi 100 000 jedinki mužjaka nedeljno. Pored toga, projekatske aktivnosti podrazumevaju praktičnu eduaciju osoblja u osposobljavanju za masovnu proizvodnju, razdvajanje polova i sterilizaciju komaraca, koja će se, u organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE), odvijati u već uspostavljenim i operativnim evropskim pogonima za masovnu proizvodnju sterilnih komaraca.

Projektom su predviđene i posete, eksperata MAAE iz oblasti SIT, Poljoprivrednom fakultetu u cilju pružanja pomoći oko dizajniranja objekta, instaliranja opreme, razmatranja organizacionih i funkcionalnih aspekata masovnog uzgoja i rešavanju evantualnih problema tokom proizvodnje. Potom, pod rukovodstvom eksperata-medicinskih entomologa sa Poljoprivrednog fakulteta, u drugoj godini odvijanja projekta biće sprovedena otpuštanja sterilnih mužjaka, po prvi put proizvedenih u Srbiji u saradnji sa Laboratorijom za radijacionu hemiju i fiziku Instituta za nuklearne nauke „Vinča“.

Implementacija ovog projekta u skladu je sa više međunarodnih dokumenata koji se odnose na važne prioritete: održivi razvoj, adaptaciju na klimatske promene, zdravlje i dobrobit ljudi, prevenciju i ublažavanje pojave vektorski prenosivih obolenja (UN 2030 Agenda for Sustainable Development Goal 3, Good health and well-being;  WHO Global vector control response 2017-2030; EU Mission on “Adaptation to climate change”, the European Green Deal, Horizon Europe).