I treća donacija za naše Kovid-centre je na putu

I treća donacija za naše Kovid-centre je na putu

Rukovodstvo SRBATOM-a je još u martu 2020.g. pokrenulo inicijativu, i upornim zalaganjem kod Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) dobilo za Republiku Srbju pomoć u vidu donacije kompletne opreme za domaće KOVID-centre. Do sada je realizovana donacija u...
Analiza rada na radijacionoj sigurnosti u toku pandemije

Analiza rada na radijacionoj sigurnosti u toku pandemije

SRBATOM je kao naše državno regulatorno telo učestvovalo u prvoj analizi koju je sprovela Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) o efektima aktuelne pandemije na regulatorni rad u oblasti radijacione sigurnosti u zemljama članicama, kao i o reagovanju...
Tema nedelje: Kontrola nuklearnih aktivnosti

Tema nedelje: Kontrola nuklearnih aktivnosti

Inspektori iz sedišta Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) u Beču prilikom inspekcijskih poseta prikupljaju uzorke koji sadrže čestice prašine u nuklearnim postrojenjima i na drugim lokacijama, koristeći postupak poznat kao uzorkovanje životne sredine. Ovi...
Naš doprinos u borbi protiv pandemije

Naš doprinos u borbi protiv pandemije

Tokom trajanja vanrednog stanja, Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost Srbije (SRBATOM) bio je posebno aktivan. Najveći direktan doprinos borbi protiv pandemije virusa COVID-19 Direktorat je dao istrajnom inicijativom svog rukovodstva da se dobije pomoć u...
Tema: Zračenje, čestice i SRBATOM

Tema: Zračenje, čestice i SRBATOM

Тekst preuzet od portala Тelegraf.rs Na svojoj koži osetili smo katastrofe rata, biblijskih poplava, nisu nam strani ni zemljotresi, a po prvi put za 100 godina susreli smo se sa biološkom pretnjom koja je paralisala Srbiju. Sve to iznova je otvaralo pitanja o tome...