4. Marta 2024.
Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o remedijaciji i sanaciji

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost je izradio Nacrt Pravilnika o remedijaciji i sanaciji pa ovim putem poziva sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi.

Tekst Nacrta pravilnika možete preuzeti ovde.

Obrazložene predloge za izmenu ili dopunu Nacrta u pisanom obliku poslati na e-mail javna.rasprava@srbatom.gov.rs najkasnije do 4. aprila 2024. godine.