5. Marta 2024.
Počeo nacionalni trening za primenu Teranostike u nuklearnoj medicini

Nacionalni trening kurs za primenu Teranostike u nuklearnoj medicini za fizičare, prvi takve vrste u našoj zemlji, će od 4. do 8. marta ove godine, biti održan u prostorijama Srpskog lekarskog društva (SLD), u organizaciji Aktiva za hibridna snimanja SLD, Centra za nuklearnu medicinu Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS), Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) i Direktorata za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije (SRBATOM).

Kurs se održava u okviru Nacionalnog projekta Republike Srbije sa  MAAE (SRB 6017 „Introducing Radionuclide Theranostics in the Centre of Nuclear Medicine, Clinical Centre of Serbia“).  U okviru ovog projekta, uz podršku Ministarstva zdravlja Srbije i UKCS, obavljena su mnogobrojna usavršavanja specijalista nuklearne medicine, medicinskih fizičara, radiofarmaceuta, viših radioloških tehničara, a nabavljena je i vredna oprema za instaliranje radiofarmaceutske laboratorije za teranostiku u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije.

Organizator kursa je prof. dr Vera Artiko iz Centra za nuklearnu medicinu Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Na kursu će biti izneti najnoviji rezultati, biće predstavljene nove metode i razmatraće se fizički principi teranostike sa posebnim osvrtom na sprovođenje mera zaštite.