5. Marta 2024.
Direktorat domaćin četvorodnevnog sastanka na temu revizije INSSP

Danas je, u Beogradu, počeo sastanak na temu revizije Integrisanog plana održivosti nuklearne bezbednosti (eng. Integrated Nuclear Security Sustainability Plan – INSSP), koji organizuje Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, u saradnji sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (MAAE).

Ovom četvorodnevnom sastanku će, osim stručnjaka iz Direktorata, prisustvovati predstavnici relevantnih državnih institucija – Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva finansija, Uprave carina, Ministarstva odbrane, Ministarstva spoljnih poslova, Bezbednosno informativne agencije, Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije“ i  Instituta za nuklearne nauke „Vinča“

Integrisani plan održivost i održivosti nuklearne bezbednosti je dokument razvijen od strane MAAE, u cilju obezbeđivanja sistematskog i sveobuhvatnog alata, koji je državama potreban za analizu nacionalnih kapaciteta u oblasti radijacione i nuklearne bezbednosti, kao i za identifikaciju oblasti koje zahtevaju jačanje i dalje unapređenje.

Nacionalni režim radijacione i nuklearne bezbednosti obuhvata skup svih mera fizičko-tehničke zaštite materijala i objekata i povezanih aktivnosti, bezbednosnih procedura za postupanje, mera za prevenciju, detekciju i sistema za odgovor na bezbednosni događaj koji se sprovode od strane, kako korisnika radioaktivnih i nuklearnih materijala u skladu sa njihovim planovima bezbednosti, tako i drugih državnih institucija odgovornih za pitanja bezbednosti.

Nacionalni režim radijacione i nuklearne bezbednosti ima za cilj da spreči gubitak kontrole nad izvorima zračenja koji se nalaze i koriste u Republici Srbiji, neautorizovano i zlonamerno korišćenje radioaktivnih i nuklearnih materijala, spreči proliferaciju opreme i oružja za masovno uništenje, zaštiti objekte u kojima se koriste i nalaze radioaktivni i nuklearni materijali, detektuje i spreči pokušaje ilegalnog transporta radioaktivnih i nuklearnih materijala preko državne granice, kao i da identifikuje i preventivno deluje na sve potencijalne pretnje po bezbednost, uključujući i sajber pretnje,  a zatim i sankcioniše krivična dela u skladu sa zakonskim odredbama.

Cilj nacionalnog režima radijacione i nuklearne bezbednosti je zaštita i smanjenje rizika pojedinaca i celokupnog stanovništva, imovine i životne sredine od štetnih posledica prouzrokovanih bezbednosnim incidentom (krađa, sabotaža, teroristički akti, krijumčarenje, itd.) koji uključuje ili je usmeren prema nuklearnim ili radioaktivnim materijalima. Kako bi se ovaj cilj ostvario, država treba da uspostavi, implementira i održava efektivan i odgovarajući sistem da pravovremeno otkrije, spreči i reaguje na potencijalne bezbednosne incidente uzrokovane doamćim ili spoljašnjim pretnjama.

INSSP je dizajniran da uspostavi strateško planiranje aktivnosti s ciljem unapređenja nacionalnog režima radijacione i nuklearne bezbednosti u državi, kao i da da smernice i unapredi koordinaciju relevantnih državnih institucija i omogući efikasnu saradnju između Republike Srbije, MAAE i drugih međunarodnih partnera po potrebi.