Izaberite stranicu
5. март 2024.
Директорат домаћин четвородневног састанка на тему ревизије INSSP

Данас је, у Београду, почео састанак на тему ревизије Интегрисаног плана одрживости нуклеарне безбедности (енг. Integrated Nuclear Security Sustainability Plan – INSSP), који организује Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, у сарадњи са Међународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ).

Овом четвородневном састанку ће, осим стручњака из Директората, присуствовати представници релевантних државних институција – Министарства унутрашњих послова, Министарства финансија, Управе царина, Министарства одбране, Министарства спољних послова, Безбедносно информативне агенције, Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије“ и  Института за нуклеарне науке „Винча“

Интегрисани план одрживост и одрживости нуклеарне безбедности је документ развијен од стране МААЕ, у циљу обезбеђивања систематског и свеобухватног алата, који је државама потребан за анализу националних капацитета у области радијационе и нуклеарне безбедности, као и за идентификацију области које захтевају јачање и даље унапређење.

Национални режим радијационе и нуклеарне безбедности обухвата скуп свих мера физичко-техничке заштите материјала и објеката и повезаних активности, безбедносних процедура за поступање, мера за превенцију, детекцију и система за одговор на безбедносни догађај који се спроводе од стране, како корисника радиоактивних и нуклеарних материјала у складу са њиховим плановима безбедности, тако и других државних институција одговорних за питања безбедности.

Национални режим радијационе и нуклеарне безбедности има за циљ да спречи губитак контроле над изворима зрачења који се налазе и користе у Републици Србији, неауторизовано и злонамерно коришћење радиоактивних и нуклеарних материјала, спречи пролиферацију опреме и оружја за масовно уништење, заштити објекте у којима се користе и налазе радиоактивни и нуклеарни материјали, детектује и спречи покушаје илегалног транспорта радиоактивних и нуклеарних материјала преко државне границе, као и да идентификује и превентивно делује на све потенцијалне претње по безбедност, укључујући и сајбер претње,  а затим и санкционише кривична дела у складу са законским одредбама.

Циљ националног режима радијационе и нуклеарне безбедности је заштита и смањење ризика појединаца и целокупног становништва, имовине и животне средине од штетних последица проузрокованих безбедносним инцидентом (крађа, саботажа, терористички акти, кријумчарење, итд.) који укључује или је усмерен према нуклеарним или радиоактивним материјалима. Како би се овај циљ остварио, држава треба да успостави, имплементира и одржава ефективан и одговарајући систем да правовремено открије, спречи и реагује на потенцијалне безбедносне инциденте узроковане доамћим или спољашњим претњама.

ИНССП је дизајниран да успостави стратешко планирање активности с циљем унапређења националног режима радијационе и нуклеарне безбедности у држави, као и да да смернице и унапреди координацију релевантних државних институција и омогући ефикасну сарадњу између Републике Србије, МААЕ и других међународних партнера по потреби.