Izaberite stranicu

Влада Републике Србије је на седници одржаној дана 30.09.2021. године, донела Закључак којим се усвајају Националне Процене ризика од прања новца, Националне Процене ризика од финансирања  тероризма, Процена ризика од прања новца и финансирања тероризма у  сектору дигиталне имовине и Процена ризика од финансирања ширења  оружја за масовно уништење.

Циљ процена ризика је да се дође до закључака који сектори и поступања у систему једне државе носе потенцијално виши ризик, како би се на њих адекватно одговорило.

Република  Србија је израдила четири стратешка извештаја од којих два представљају свеобухватно преиспитивање ризика из 2018. године, у делу који се односи на  прање новца и финансирање тероризма, док је по први пут израђена процена ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине и процена ризика од финансирања ширења оружја за масовно уништење у чијој изради је Директорат активно учествовао.

https://www.srbija.gov.rs/vest/578992/usvojen-zakljucak-o-usvajanju-nacionalne-procene-rizika-od-pranja-novca.php