Izaberite stranicu

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, донела је одлуку, заједно са Управним одбором а уз сагласност Министарства заштите животне средине, да средстава уштеђена током ове године преусмери на скидање преосталих радиоактивних громобрана са стамбених зграда.

Радиоактивни громобрани постављани су у периоду од 60 – тих до 80 – тих година прошлог века. Сматрало се да су веома ефикасно средство за одбрану од удара грома. Ови извори зрачења у то време нису евидентирани и релативно често су налажени на комуналном отпаду. Непрописно ускладиштени радиоактивни громобрани представљају велику претњу по животну средину и здравље грађана.

Закон о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије из 2009. године забрањује уградњу радиоактивних гормобрана на територији Републике Србије. Законом је прописано да ови извори јонизујућих зрачења морају бити отклоњени у року од пет година од дана ступања на снагу овог закона, као и да трошкове уклањања извора јонизујућих зрачења сноси правно лице или предузетник који их поседује, односно користи. Рок за улањање радиоактивних громобрана био је мај 2014. године.

У Републици Србији радиоактивни громобрани се налазе на још 66 стамбених објеката.

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије има за циљ да овом акцијом помогне грађанима наше земље, односно станарима ових објеката, да у складу са законом отклоне радиоактивне громобране. Комплетан пројекат уклањања радиоактивних громобрана ће бити конципиран тако, да ни у једном тренутку неће угрозити безбедност и заштиту објекта од удара грома.

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије очекује да ће удружена са локалним самоуправама, заједничким снагама решити проблем радиоактивних громобрана на стабеним објектима у Републици Србији.

Сматрамо да би на овај начин могли да скинемо више од половине РА громобрана са стамбених објеката.

Да подсетимо, 2015. године Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклерну сигурност Србије је обезбедила из својих средстава 2 милиона динара за скидање радиоактивних громобрана са вртића, школа, домова за ученике, домова за старе и пензионере. Том приликом је скинуто седам радиоактивних громобрана.