Izaberite stranicu
17. јануара 2020.
Тема недеље: Kако 5G мрежа зрачи и да ли је опасна по здравље људи?


Широм света круже разне информације и дезинформације о новој 5G мобилној мрежи и њеном утицају на здравље људи.

Мреже мобилних телефона и други извори бежичне телекомуникације емитују електромагнетне таласе/енергију (ЕМЕ) ниског нивоа на фреквенцијама радио-таласа (РФ), па тако и нова генерација мреже мобилних телефона која се назива „5G“.

Ово НИЈЕ јонизујуће зрачење, јер су енергије тих таласа толико ниског нивоа да не могу да изазову јонизацију атома, те тиме ни одговарајуће ефекте, који иначе прате јонизујуће зрачење, популарно повезано са појмом ”радијација”. Стога РФ ЕМЕ зрачења не спадају у регулаторну надлежност СРБАТОМ-а, али изазивају честа питања, на која сматрамо да треба јасно одговорити и упутити заинтересоване како да се информишу.

Као што је, рецимо, објавила Аустралијска државна агенција за радијациону сигурност и нуклеарну безбедност ARPANSA, нема утврђених здравствених ефеката од радио-таласа које користи 5G мрежа.

Ова мрежа тренутно ради на радио таласима сличним онима који се користе у постојећој 4G мрежи, а убудуће ће користити радио таласе са вишим фреквенцијама. Важно је напоменути да више фреквенције не значе веће или интензивније излагање. Радио таласи високе фреквенције већ се користе у безбедносним скрининг јединицама на аеродромима, полицијским радарима за проверу брзине, даљинским сензорима и у медицини, а ове употребе су темељно тестиране и нађено је да немају негативног утицаја на здравље људи.

ARPANSA и Светска здравствена организација (СЗО), на основу до сада спроведених научних истраживања, нису утврдили везу између одредђених здравствених симптома и изложености радио таласима у свакодневном окружењу.

Према досадашњим истраживањима, једини ефекат ове врсте зрачења је топлотни, код виших фреквенција површински, те се по томе може мерити, рецимо, са загревањем коже од сунчевих зрака, који су такође електромагнетни по својој природи.

За даље информисање о овој теми могу се препоручити сви званични Web-сајтови државних тела која су задужена за регулисање и контролу нејонизујућег зрачења у својој земљи.

Извор: https://www.arpansa.gov.au/news/5g-new-generation-mobile-phone-network-and-health

Прочитајте још: Дезинформације о аустралијској 5Г мрежи

Систематско испитивање нивоа нејонизујућег зрачења у Републици Србији