Širom sveta kruže razne informacije i dezinformacije o novoj 5G mobilnoj mreži i njenom uticaju na zdravlje ljudi.

Mreže mobilnih telefona i drugi izvori bežične telekomunikacije emituju elektromagnetne talase/energiju (EME) niskog nivoa na frekvencijama radio-talasa (RF), pa tako i nova generacija mreže mobilnih telefona koja se naziva „5G“.

Ovo NIJE jonizujuće zračenje, jer su energije tih talasa toliko niskog nivoa da ne mogu da izazovu jonizaciju atoma, te time ni odgovarajuće efekte, koji inače prate jonizujuće zračenje, popularno povezano sa pojmom ”radijacija”. Stoga RF EME zračenja ne spadaju u regulatornu nadležnost SRBATOM-a, ali izazivaju česta pitanja, na koja smatramo da treba jasno odgovoriti i uputiti zainteresovane kako da se informišu.

Kao što je, recimo, objavila Australijska državna agencija za radijacionu sigurnost i nuklearnu bezbednost ARPANSA, nema utvrđenih zdravstvenih efekata od radio-talasa koje koristi 5G mreža.

Ova mreža trenutno radi na radio talasima sličnim onima koji se koriste u postojećoj 4G mreži, a ubuduće će koristiti radio talase sa višim frekvencijama. Važno je napomenuti da više frekvencije ne znače veće ili intenzivnije izlaganje. Radio talasi visoke frekvencije već se koriste u bezbednosnim skrining jedinicama na aerodromima, policijskim radarima za proveru brzine, daljinskim senzorima i u medicini, a ove upotrebe su temeljno testirane i nađeno je da nemaju negativnog uticaja na zdravlje ljudi.

ARPANSA i Svetska zdravstvena organizacija (SZO), na osnovu do sada sprovedenih naučnih istraživanja, nisu utvrdili vezu između određenih zdravstvenih simptoma i izloženosti radio talasima u svakodnevnom okruženju.

Prema dosadašnjim istraživanjima, jedini efekat ove vrste zračenja je toplotni, kod viših frekvencija površinski, te se po tome može meriti, recimo, sa zagrevanjem kože od sunčevih zraka, koji su takođe elektromagnetni po svojoj prirodi.

Za dalje informisanje o ovoj temi mogu se preporučiti svi zvanični Web-sajtovi državnih tela koja su zadužena za regulisanje i kontrolu nejonizujućeg zračenja u svojoj zemlji.

Izvor: https://www.arpansa.gov.au/news/5g-new-generation-mobile-phone-network-and-health

Pročitajte još: Dezinformacije o australijskoj 5G mreži

Sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućeg zračenja u Republici Srbiji