Izaberite stranicu
11. децембар 2018.
Ступио на снагу Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности

Указом Председника Републике Србије од 8. децембра 2018. године проглашен је Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности који је донела Народна скупштина Републике Србије на Четвртој седници Другог редовног заседања, 7. децембра 2018. године.

Текст Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности објављен је у Службеном гласнику Републике Србије бр. 95/18 од 8. децембра 2018. године и може се преузети у одељку Правна акта – Законска регулатива као и на следећем линку.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09 и 93/12).

Ступањем на снагу овог закона Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије која је основана Одлуком Владе наставља са радом као Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије.

Обавештавамо кориснике да се од дана 10. децембра 2018. године сви захтеви упућују Директорату за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије на адресу Масарикова 5/XV, 11000 Београд.