Izaberite stranicu
30. маја 2023.
Саопштење 

Поводом нетачних писања у медијима поводом ванредног догађаја од 04.06.2021. године, у месту Иђош, општина Кикинда, који очигледно у битним поставкама може да доведе до погрешне интерпретације наведеног догађаја, у циљу тачног и правилног обавештавања јавности, Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије (у даљем тексту: Директорат), наглашава следеће:

            У више наврата, усменим и писменим путем Директорат је на захтеве појединих медија детаљно, прецизно и у складу са својим надлежностима, доставио све релевантне податке везане за губитак извора зрачења иридијум-192 на територији општине Кикинда, у насељу Иђош дана 4. јуна 2021. године.

            С обзиром да су поједини тзв. истраживачки новинари били у очигледном мањку  минималног стручног знања, као и објективног приступа теми о којој су желели да пишу, а у вишку жеље за сензационалистичким, тенденциозним и нетачним објавама јавног карактера, иако су били детаљно информисани о свим чињеницама и извршили увид у документацију, у наставку следи детаљан приказ чињеничног стања предметног догађаја, при чему, пре излагања чињеничног стања желимо да нагласимо и демантујемо било какве инсинуације да је предметни догађај у Иђошу прикривен.

Управо супротно, информација о ванредном догађају је објављена на званичном сајту Директората у годишњем извештају о раду Директората, и обавештене су све релевантне институције Републике Србије као и Међународна агенција за атомску енергију у Бечу.

Дана 04.06.2021. године, у периоду између 21 и 22 часа, представници Завода за заваривање д.о.о. Београд, обавестили су Инспекцију за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност (у даљем тексту Инспекцију) о губитку радиоактивног извора иридијум 192 (Ir-192) из уређаја за индустријску радиографију у околини насеља Иђош, општина Кикинда. Према расположивим информацијама у тренутку пријављивања ванредног догађаја, радиоактивни извор је изгубљен током теренског рада везаног за испитивање варова цеви нафтовода. Поред Инспекције, о ванредном догађају је, од стране Завода за заваривање д.о.о. обавештено и ангажовано овлашћено правно лице Институт за нуклеарне науке „Винча“ (у даљем тексту Институт „Винча”), које је такође обавестило Инспекцију. Телефонским путем је договорено да Инспекција и Институт „Винча“ у суботу, 05.06.2021. године изађу на терен, заједно са представницима Завода за заваривање д.о.о. ради проналажења изгубљеног извора.

Према усменим наводима радника Завода за заваривање д.о.о, оператера ИБР, који су били пристуни у тренутку настанка ванредног догађаја, вршена су теренска снимања на неколико локација и на једној од њих је дошло до испадања радиоактивног извора иридијума 192 из носача. Оператери, према сопственој изјави, нису били свесни да се извор не налази у уређају из разлога што у својој близини нису имали детектор радиоактивности који би их алармирао о повећању дозе радиоактивног зрачења. Губитак извора је откривен касније истог дана у лабораторији, када су развијени филмови коришћени тог дана, који су сви били осветљени услед изложености јонизујућем зрачењу, као и накнадном провером радиографске камере која је коришћена.         

Према одредбама Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности носилац одобрења је у потпуности одговоран за предузмање свих неопходних мера у циљу отклањања или смањења последица, укључујући и почетну процену околности и последица ванредног догађаја и пружање помоћи током спровођења мера заштите у случају ванредног догађаја који је настао током обављања делатности. Поред обавештавања надлежних институција о радиолошком ванредном догађају, представници Завода за заваривање д.о.о. су истог дана у вечерњим сатима извршили претрагу терена и лоцирали радиоактивни извор на локацији сабирне станице Иђош, на траси нафтовода. У складу са планом за деловање у случају ванредног догађаја, прописаног у Програму заштите од јонизујућих зрачења носиоца одобрења Завода за заваривање д.о.о, локација извора зрачења је прописно обележена и онемогућен је неовлашћен приступ. Према усменим изјавама присутних лица на локацији на којој је извор изгубљен није било других радника, с обзиром да се радиографско снимање вршило након завршетка радног времена.

Дана 05.06.2021. око 09 часова Инспекција је у присуству представника Завода за заваривање д.о.о. и двојице представника Института „Винча“, извршила увиђај на локацији на којој је дошло до ванредног догађаја, ради утврђивања чињеничног стања и предузимања даљих корака, као и контроле да ли су све мере предузете од стране одговорног субјекта (Завод за заваривање д.о.о.) складу са принципима радијационе сигурности и безбедности као и у сагласности за Законом прописаним одредбама и обавезама. Радиоактивни извор је детектован на траси нафтовода, у каналу дубине 1 – 1,5 м. Након процене ситуације од стране представника Института „Винча“, изолација и проналажење радиоактивног извора из канала није била могућа због блата и воде којим је дно канала било прекривено. На предлог представника Института „Винча“ одлучено је да се багером извуче извор заједно са мањом количином земље у којој се налази те да се пребаци на површину и после тога пронађе у извађеној гомили земље. Завод за заваривање д.о.о. је обезбедио багер и руковаоца багером. Извор је лоциран и пребачен је заједно са земљом на површину. У том тренутку детектована доза зрачења је нагло порасла, те је даља активност морала бити прекинута и било је неопходно повући се на сигурну удаљеност (око 100 m) од места на коме се извор налази.

Све активности и планиране радње током санације ванредног догађаја, предлагане су од стране овлашћеног правног лица, ангажованог од стране Завода за заваривање д.о.о, уз сагласност и контролу Инспекције.

Због новонастале ситуације, Инспекција је одлучила да обавести локални сектор за ванредне ситуације у Кикинди, како би пружили техничку подршку и како би обезбедили локацију од неовлашћеног приступа. Такође је обавештено и руководство Директората које је хитно обавестило Сектор за ванредне ситуације у Београду и кабинет Министра унутрашњих послова. Затражена је и додатна помоћ у људству и опреми из Института, која се одмах по позиву упутила из Београда према Иђошу.  На локацију је упућена и локална полиција и ватрогасци, који се упознају са ситуацијом и ванредним догађајем који је у току те обезбеђују саму локацију и околне приступе.

Око 17 часова истог дана на локацију долази додатна екипа из Института „Винча“ те се приступа ручном тражењу радиоактивног извора који се још увек налази у гомили земље, а због великих доза није било могуће лоцирање извора на површини мањој од 0,5 m2. План деловања је био проналажење самог радиоактивног извора или проналажење грумена земље у којем се извор налази и његово паковање у заштитни контејнер, погодан за транспорт и складиштење. Акција је настављена и у току сутрашњег дана (недеља 06.06.2021. године) уз ангажовање додатног људства из Института „Винча“. Локација на којој је дошло до ванредног догађаја је током ноћи остала под надзором локалне полиције. 

После вишесатног рада закључено је да се извор налази у мешавини блата и покошене траве те ручна потрага помоћу лопата и другог расположивог алата више није могућа због ризика од примања великих доза. Остављање радиоактивног извора на локацији на којој је пронађен и његово закопавање, представљало би нелегално одлагање радиоактивног материјала у животну средину што је у супротности са принципима сигурног и безбедног управљања радиоактивним отпадом и ислуженим изворима зрачења, а сем тога је и кажњиво на основу одредби Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности, као и Кривичног законика РС.

С обзиром да је у питању радиоактивни извор иридијума-192, који има време полураспада 74 дана, до задовољења услова за потенцијално ослобађање радиоактивног материјала од даље регулаторне контроле и његовог сигурног испуштања у животну средину, требало би да прође најмање десет времена полураспада (740 дана) а током наведеног периода радиоактивни извор би се налазио на небезбедној локацији у сред њиве, изложен утицају временских услова и потенцијалном неовлашћеном приступу.

Посебно желимо да нагласимо да би у конкретној ситуацији остављање радиоактивног извора у земљи било праћено несрезмерним трошковима, везаним за обезбеђивање читаве локације и праћење стања у наведеном периоду и питање пласмана пољопривредних производа са наведене локације.

Предложено решење од стране представника Института „Винча“ је било да се читав комад земље у којој се извор налази ископа багером и да се ускладишти у преносну металну кутију заједно са земљом. Комад земље са радиоактивним извором је ископан и смештен у металну кутију која је смештена у комби Института, намењен за превоз радиоактивних материјала. С обзиром на примљене дозе, Институт „Винча“ одлучује да повуче своје људе из даљег рада. Транспорт комбија са радиоактивним извором је планиран за понедељак 07.06.2021. године.

У понедељак, 07.06.2021. у преподневним сатима, представници Завода за заваривање д.о.о. и Конвар д.о.о. су дошли на састанак у Директорат како би се утврдио начин решавања ванредног догађаја и стављање радиоактивног извора под контролу. С обзиром на високе јачине дозе у и око комбија те компликоване логистике при организацији транспорта, одустало се од превоза комбијем или транспорта самог комбија додатним камионом. С обзиром да је према одредбама Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности носилац одобрења у потпуности одговоран за санирање ванредног догађаја, представници Завод за заваривање д.о.о. су одлучили да не ангажују друго овлашћено правно лице, већ да сами, уз помоћ представника компаније Конвар д.о.о. са којом имају уговор о пословно-техничкој сарадњи, наставе санацију ванредног догађаја. Конвар д.о.о. је у том тренутку такође био носилац одобрења за обављање радијационе делатности: индустријска радиографија. 

Од стране представника Завода за заваривање д.о.о. је предложено да се извор покуша изоловати из земље у којој се тренутно налази и ускладишти у преносни контејнер који би пружао адекватнију заштиту. Представници Завода за заваривање д.о.о. и Конвар д.о.о. уз Инспекцију, су дошли на локацију ванредног догађаја у понедељак у 16 часова. Изложени радници Конвар д.о.о. су успели да изолују извор из земље у којој се налазио и сместе га у преносни контејнер за транспорт радиоактивних извора. Транспортни контејнер је затим смештен у комби Института „Винча“ и припремљен за транспорт. Дозиметриста Института „Винча“ извршио је дозиметријску контролу паковања са извором, као и возачког места и на спољашњој страни возила. Такође извршена је дозиметријска контрола локације на којој је дошло до ванредног догађаја, тј. на којој је извор изгубљен ради провере постојања заостале контаминације и резултати мерења су били у границама природног фона. Комби је уз полицијску пратњу спроведен до локације привременог складишта, где је смештен у бункер за складиштење радиоактивних извора фирме Конвар д.о.о. који испуњава прописане услове за складиштење уређаја за индустријску радиографију.

Дана 10.06.2021. године инспектори за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност извршили су ванредни инспекцијски надзор код надзираног субјекта Завод за заваривање д.о.о. ради утврђивања чињеница у вези ванредног догађаја у Иђошу, узимања изјава одговорних лица и лица присутних током настанка ванредног догађаја. Радници Завода за заваривање д.о.о. који су били присутни у тренутку настанка ванредног догађаја су упућени на ванредни здравствени преглед од стране послодавца и њихови ТЛ дозиметри су послати у Институт „Винча“ на очитавање.

Радиоактивни извор иридијума 192 је транспортован у Институт „Винча“, Лабораторија за изотопе ради додатног испитивања, након чега је утврђено да исти није оштећен те да је сигуран за даље коришћење, након чега је уграђен у радиографску камеру и враћен власнику на даље коришћење.

Истог дана извршена су очитавања ТЛ дозиметара и резултати су показали да су током настанка ванредног догађаја примили дозе од 962 mSv и 416 mSv, што вишеструко прелази законом прописане годишње границе излагања професионално изложених лица (100 mSv за пет узастопних година, а максимално 50 mSv током једне године). Резултати очитавања личних дозиметара су накнадно потврђени и биодозиметријском анализом из узорака крви, рађеној од стране ЈП „Нуклеарни објекти Србије“ (процењене ефективне дозе су 720 и 600 mSv).

Ови резултати недвосмислено указују да је изјава радника дата новинарки појединим медијима лаичко тумачење примљене дозе, при чему је и сам радник признао да се није придржавао основних принципа радијационе сигурности и безбедности, а која изјава је и у супротности са његовим изјавама датим Инспекцији у току инспекцијског надзора.

Инспекција за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност је у складу са својим надлежностима, а на основу прикупљених информација и чињеница, решењем изрекла трајну забрану рада у зони јонизујућег зрачења, двојици радника Завода за заваривање д.о.о. који су у тренутку настанка ванредног догађаја примили дозе зрачења вишеструко веће од прописаних граница. Након уложене жалбе од стране поменутих радника, Другостепени орган Директората је преиначио изречену меру забране рада  у зони јонизујућег зрачења на пет година, што је у складу са законом прописаним границама излагања професионално изложеих лица.

            Присуство директора Директората које аутор текста напомиње, је из разлога надлежности Директората и послова радијационе сигурности и безбедности, а као стални члан Републичког штаба за ванредне ситуације, било је неопходно да и он буде присутан ради целокупне ситуације.

У нетачним информацијама пренетим у појединим медијима нарочито је индикативно прикривање и прећуткивање о одређеним чињеницама о којима су  аутори текста имали сазнање (време настанка инцидента око 22:00, име носиоца лиценце и његове законом прописане обавезе, Завода за заваривање д.о.о.) и са друге стране манипулација полуистинама (да активности Института ,,Винча” на локацији зависе од воље или „жеље“ радника) или неистинама и импровизованим тумачењем улоге Директората који нема „екипу за санације” већ обавља функцију надзора и на крају нестручним тумачењем појма „радиоактивног” отпада.

У вези са напред наведеним повлачење радника Института ,,Винча” је пословна одлука самог Института и њиховог налогодавца, односно Завода за заваривање д.о.о. на шта Директорат није имао надлежности да утиче.

То је даље, довело и некадашњег директора у ,,Винчи”, како наводи аутор текста, господина Јагоша Раичевића, да својом изјавом поводом овог случаја, доведе у питање и свој стручни легитимитет у овој области.  Нарочито имајући у виду да је носилац одобрења (Завод за заваривање д.о.о.) једини овлашћен да декларише радиоактивни отпад, односно радиоактивни извор ислуженим, који тек после декларисања, може бити смештен у Централно складиште којим управља ЈП „Нуклеарни објекти Србије“ (у даљем тексту ЈП НОС), при чему наглашавамо да је предметни извор поново враћен власнику на даље коришћење.

Како је аутор текста навео да ЈП НОС није контактирано, напомињемо да је искључиво право и обавеза носиоца одобрења да изабере овлашћено лице које ће поступати у конкретном случају. Директорат би имао право а и обавезу да сам ангажује овлашћено правно лице да санира последице ванредног догађаја само у случају да примарно одговорни субјекат не може или неће да изврши своје законом прописане обавезе, а што би за последицу имало и санкционисање одговорног субјекта у складу са законом као и надокнаду трошкова.

Када се медијски текст сагледа уочава се контрадикција и у самим тврдњама: тврдња аутора да су радници озрачени – контра тврдњи радника „да му није ништа“ и „чуђење“ медицинског експерта о брзом опоравку озраченог радника.

            Ни радници Института ,,Винча”, ни радници Завода за заваривање д.о.о. и Конвар д.о.о. који су учествовали у активностима везаним за санацију овог догађаја, а који су према важећој регулативи изложени радници, нису примили дозе изнад прописаних граница за професионално излагање. Такође, напомињемо да су сва друга лица, која су била присутна на локацији током трајања ванредног догађаја, а која по дефиницији нису изложени радници били на сигурној удаљености од извора зрачења, што је константно и праћено.

            Уверени смо да је из напред наведеног сваком добронамерном читаоцу јасно да је Директорат у свему поступао у складу са позитивним прописима а с циљем заштите здравља људи и животне средине од штетних ефеката јонизујућег зрачења.