Izaberite stranicu

Тренутно је редукован систем најаве нуклеарног или радиолошког акцидента, јер четири од 9 мерних станица које мере јачину дозе гама зрачења у ваздуху није у функцији и, због епидемиолошке ситуације и у складу са наложеним и препорученим превентивним мерама, није их могуће оспособити у овом тренутку. То су станице Београд, Кладово, Ниш и Врање.

Остале станице, Палић, Нови Сад, Винча (код Београда), Златибор и Косовска Митровица су у функцији и подаци о јачини дозе гама зрачења на овим мерним местима се ажурирају сваких пола сата.

И поред редукције, општу ситуацију је могуће добро пратити, с обзиром на добру умреженост свих станица у Европи и добру повезаност са земљама у окружењу, нарочито у земљама које имају нукеларне електране, а подаци су доступни на страници Европске платформе за размену радиолошких података (European Radiological Data Exchange Platform, EURDEP) https://remap.jrc.ec.europa.eu/Simple.aspx

Такође, Директорат је у редовној комуникацији са Центром за инциденте и ванредне ситуације Међународне агенције за атомску енергију који је фокална тачка за обавештавање међународне заједнице о нуклеарним и радиолошким акцидентима.