Izaberite stranicu
17. фебруар 2020.
Пројекат RER2017 Процена улоге нискоугљеничних енергетских технологија за ублажавање климатских промена

Представници Србије од 17. до 21. фебруара 2020. г. учествују на регионалном скупу о Париском споразуму о клими (Regional Meeting on Paris Agreement – Setting the Scene) у оквиру пројекта технихчке помоћи МААЕ (IAEA) RER2017 Assessing the Role of Low Carbon Energy Technologies for Climate Change Mitigation (Процена улоге нискоугљеничних енергетских технологија за ублажавање климатских промена). Посебан је акценат на социо-економским ценама транзиције, која је нужна за достизање ”нулте равнотеже” у билансу угљеничних једињења у атмосфери до краја овог столећа.

Србија се ратификацијом Париског споразума 2017. године обавезала да до 2030. године смањи емисије гасова стаклене баште за 9,8% у односу на њихов ниво 1990. године.

МААЕ наглашава доступност своје техничке помоћи у овом транзиционом процесу, која се може остварити преко Националних официра за везу у свакој земљи чланици.